subota, 26. novembar 2022 / 2. džumade-l-ula 1444

SAFF

I pored neopisive mržnje Zapada prema islamu, zapadnjaci sve više hrle na kapije islama

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zapad glorificira priču o suživotu i prihvatanju drugog i drugačijeg, te naširoko govori o ljudskim pravima, a kada je islam jedna od strana u ovom pitanju i razlog za raspravu, onda se aršini i mjerila okreću naglavačke, jer Zapad ne može sakriti svoju mržnju prema islamu i neprestano ga pokušava dokrajčiti i sahraniti.

Međutim, svi ovi lukavi i zlonamjerni pokušaji završavaju neuspjehom i proizvode kontraproduktivne rezultate, pa zapadnjaci (kršćani i drugi) svakodnevno hrle na kapije ove velike i uzvišene vjere, a to ovih dana potvrđuju i mnogobrojni prelasci na islam (čak cijelih porodica) onih koji su doputovali u Katar s ciljem da prate utakmice Svjetskog prvenstva u fudbalu, a koji će se u svoje matične zemlje vratiti kao nove ličnosti i sa najvećim bogatstvom koje čovjek može posjedovati, bogatstvom upute.   

Mnogobrojni su razlozi sve učestalijih prelazaka na islam, i to uglavnom uglednih i poznatih ličnosti iz svijeta nauke, kulture i sporta, i nije ih moguće ovom prilikom sve nabrojati, a najvažniji razlog i motiv primanja islama jeste to što je islam prirodna vjera koja odgovara ljudskoj duši, čiji je naziv čednost a moto čistoća – čistoća duše i srca -, njena suština je lijepo ponašanje i poniznost, a temelj samilost i pravda.

To su uzvišeni principi kojima, što je sasvim očigledno, Zapad barata samo kao pukim parolama i ništa više, a najvažnije od svega toga je da je islam potpuna istina i sveobuhvatna Božanska poruka do koje iskrivljavanje i krivotvorenje ne mogu naći puta.

Zapad ne zna i ne želi da zna da je islam vjera znanja i slobode, i da nikada nije bio protivnik ljubavi i neprijatelj ljepote, a jedan od njegovih najvažnijih postulata je da je život most ka Ahiretu, i nemoguće je graditi Džennet, vječnu kuću na Ahiretu, u zamjenu za uništenje ovoga svijeta.

Stoga, ma koliko neprijatelji islama bili brojni i ma kakve spletke i propagandna sredstva koristili, njihovi pokušaji da unište islam i utrnu njegovo svjetlo unaprijed su osuđeni na propast i neuspjeh, i oni najviše sliče pokušajima ahmaka i bezumnika da puhanjem u Sunce ugase njegovo svjetlo.

Jer, Kur'an neće nestati, ezan nikad neće utihnuti a džihad na Allahovom putu neće prestati. Lađa islama nastavlja svoje putovanje po uzburkanim valovima dunjalučkog mora, i ko se u nju ukrca spasit će se i stići će na cilj, a ko to odbije, sâm sebe je osudio na propast.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA