utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Iz islamske povijesti: Dogodilo se 15. i 16. ramazana

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Poštovani čitaoci, dragi postači!

Želeći da vam uljepšamo ovaj mubarek mjesec ramazan i da vam njegove noći i dani budu ispunjeni što korisnijim sadržajima, odlučili smo da vas upoznamo sa bogatom ramazanskom poviješću, prije svega islamskom ramazanskom poviješću, ali i poslaničkom poviješću općenito, tako što ćemo svakodnevno na našem portalu objavljivati najvažnije događaje koji su se desili u ramazanskim danima kroz povijest.
Naravno, najznačajniji ramazanski događaj, općenito, svakako je objavljivanje Kur'ana, pa je logično da to prvo i spomenemo. U mjesecu ramazanu Muhammed, a.s., poslat je kao posljednji Allahov poslanik, kada mu je došao melek Džibril, a.s., dok je on boravio u pećini na brdu Hira i objavio mu pet prvih ajeta sure El-Alek:
1. Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara,
2. stvara čovjeka od ugruška!
3. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,
4. Koji poučava peru,
5. Koji čovjeka poučava onome što ne zna.”
Potvrđuje to i 185. ajet iz sure El-Bekara: “U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanje dobra od zla.”

15. ramazana
1. Velika pobjeda muslimana protiv Mongola u Bici Ain Džalut

U mjesecu ramazanu, 658. h.g. egipatski sultan Sejfudin Kutuz poveo je muslimansku vojsku u susret Mongolima. Naredio je komandantu Bejbersu Bundukdariju da sa svojom jedinicom bude prethodnica vojske i da prati vijesti o Mongolima i kretanju njihove vojske. On je sreo mongolsku izvidnicu u Gazi, sukobio se s njima i porazio ih. Nakon toga Sejfudin Kutuz je s vojskom stigao u Gazu, ostao tu jedan dan, a zatim se zaputio prema Akki koja je bila u rukama krstaša. Oni su tražili da pomognu Kutuzu, međutim on je to odbio i rekao im da budu neutralni, u suprotnom će ih on napast prije nego se sukobi sa Mongolima, odnosno Tatarima koje je u to vrijeme predvodio Hulagu-kan. Vojske su se srele u mjestu Ain Džalut između Bejsana i Nablusa. Petnaestog ramazana, 658. h.g. (august 1260. godine po Isau, a.s.) došlo je do velike bitke između muslimana i Mongola u kojoj su Mongoli do nogu potučeni. Bio je to prvi i odlučujući poraz Mongola za 43 godine njihovih osvajanja. Nakon velike pobjede, Sjefudin Kutuz je sa svojom vojskom klanjao dva rekata namaza i zahvalio Allahu na pobjedi protiv mongolskih hordi.
2. Rođen hazreti Hasan, r.a.
Petnaestog ramazana, 625. godine po Isau, a.s., Poslanikova, s.a.v.s., kćerka, a Alijina, r.a., supruga, Fatima, r.a., rodila je sina Hasana, r.a.
3. Umro Ubjedullah ibn Omer ibn Hattab
Petnaestog ramazana, 37. h.g. (23. februar 658. godine po Isau, a.s.) umro je sin Omera ibn Hattaba, Ubejdullah.

16. ramazana
1. Umrla Aiša, r.a
.
Šesnaestog ramazana, 58. h.g. (678. godine po Isau, a.s.) na bolji svijet preselila je majka vjernika, Poslanikova supruga, Aiša bin Ebi Bekr. Rođena je 612. godine po Isau, a.s. Živjela je nakon Poslanika, s.a.v.s., još 47 godina. Ona spada među najučenije ashabe i najbolje poznavaoce islamskih nauka uopće. Poznavala je fikh, hadis, tefsir, medicinu i pjesništvo.
Aiša, r.a., je prenijela 2.210 hadisa. Imam Buharija je u svom ”Sahihu” zabilježio 54 hadisa od Aiše, r.a., a imam Muslim u svom ”Sahihu” 68 hadisa. Od nje su hadise prenosili: Omer ibn Hattab, Abdullah ibn Omer, Ebu Hurejre, Abdllah ibn Abas, Ebu Musa el-Eš'ari i drugi ashabi i tabiini.
Urve ibn Zubejr, r.a., rekao je: ”Nisam zapamtio nikoga da je bolje poznavao fikh, medicinu i pjesništvo od Aiše, r.a.” Ata’ ibn Ebi Rebah je rekao: ”Aiša, r.a., bila je najbolji poznavalac fikha i najučenija općenito.”
Ukopana je u Dženeti Bekijji u Medini, a dženazu joj je klanjao Ebu Hurejre, r.a.
2. Umro islamski historičar El-Makrizi
Šesnaestog ramazana 845. h.g. (1442. godine po Isau, a.s.) umro je Tekijuddin Ahmed ibn Ali el-Ba'li, u povijesti islama poznat kao El-Makrizi. (Nadimak po mjestu u gradu Ba'lebeku.) Rođen je 766. h.g. (1364. godine po Isau, a.s.) Pisao je djela iz geografije i historije. Najpoznatije njegovo djelo iz geografije je ”El-Hutat” koje ga je proslavilo. A od mnogobrojnih historijskih djela, najpoznatije je ”Es-Suluk li ma'rife duvel el-muluk”.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA