Ljudi ne obraćaju pažnju na tvoje odlike i uspjehe, već na tvoje padove

279

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Kada se stablo sruši svi čuju buku i zvuk njegovog pada, a kad cijela šuma raste i buja, ne čuje se nikakva buka. Ljudi ne obraćaju pažnju na tvoje odlike i uspjehe, već na tvoje padove.

– Kada bi znali šta drugi govore o nama u našem odsustvu, ne bismo se smijali u lice mnogim ljudima. 

– Upitan je mudrac: ”Zašto je nebo čisto?” On se nasmiješio i rekao: ”Zato jer na njemu ne žive ljudi.”

– Malo vode te može spasiti, a puno vode te može ugušiti.

– Nauči uvijek biti zadovoljan sa onim što imaš.

– Da bi uspio u životu, potrebne su ti dvije stvari: samopouzdanje i ignoriranje.

– Zavidnik te uvijek vidi kao arogantnog čovjeka, a onaj ko te voli uvijek te vidi kao divnog čovjeka.

– Ne budi tužan ako neko negira tvoju dobrotu prema njemu, ta, ulična svjetla budu zaboravljena u toku dana.

– Neki zavoji su oštri, ali su neophodni kako bi se put nastavio.