SAFF

Mesdžidul-aksa je dio akide svakog muslimana

Facebook
Twitter
WhatsApp

Autor: Muhammed Husejn / Preveo i sažeo: Esad Mahovac
Al-aksa i njegovo upravljanje pripada muslimanima odlukom Gospodara svjetova. Svaki njegov dio, od zidova i stubova, pa do pločnika, je pravo islama i muslimana. Unutar njega nema javnih parkova i pločnika kako to žele istaknuti naši neprijatelji bez obzira na kakvu se odluku pozivali. Svaki musliman u ovo treba vjerovati, jer kao što znamo Mesdžidu-l-aksa je dio akide muslimana. Unutar vjerovanja nema razlika, zato ne možemo jedan dio gajiti i njegovati, a drugi dio zanemariti i zapostaviti. Mi dobro znamo za hadis u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ističe vrijednost tri sveta mesdžida i ni jednim slovom nije načinio razliku među njima.

Šta je onda sa muslimanima koji njeguju jedan dio svoje vjere a drugi zapostavljaju!? Pravo upravljanja ovim mesdžidom preneseno je na Isamske vakufe unutar Palestine i mi to razumijevamo kao počast i obavezu koju ne želimo zapostaviti.
Putovanje i odlazak u Mesdžidu-l-aksa je ibadet ka kojem treba požuriti pogotovo u ovako teškom vremenu kada se nagrada kod Uzvišenog Allaha sigurno povećava. Ovo su vremena u kojim se mesdžid žali Allahu na one koje ga napuštaju i ostavljaju na cjedilu, a on je taj u kojem Allah spušta spokoj i smiraj na muslimane koji borave u njemu. Štaviše, mi smo danas preči Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, vasijetu od samih ashaba kojima je oporučivao da se zapute ka njemu u vremenu fitne i iskušenja. Svaki onaj ko bude spriječen od ove plemenite namjere neka zna da će Allah Uzvišeni upotpuniti djela onima koji imaju iskrene nijete.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA