SAFF

Na ahiret preselio prof. dr. Smajil Durmišević

Facebook
Twitter
WhatsApp

U 66. godini života u Zenici je danas preminuo dr.sc.Smajil Durmišević, doktor, univerzitetski profesor i književnik. Dr.sc. Smajil Durmišević rođen je 06.02.1956. godine u Vrataru, Žepa, općina Rogatica.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 1982. godine. Specijalista za školsku medicinu i Higijensko-zdravstvenu ekologiju. Dodijeljen mu je naziv primarijus. Magistrirao je 2001. a doktorirao 2006. godine.

Bio je profesor na Zdravstvenom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici, bio je načelnik Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo u Zenici od 1997. godine.

Poznat i kao jedan od rijetkih pisaca haiku poezije u našoj zemlji.

Dr. Durmišević ima referiranih ili objavljenih preko 80 naučno-stručnih radova, te preko dvije stotine i pedeset zdravstveno-popularnih članaka i objavljena tri univerzitetska udžbenika te zbirki pjesama „Nečujni krici – bosanska krvava bajka“, Treptaji“, „Žepski gorocvijeti“ i „Miris divlje ruže”.

Sa ponosom ističemo da je profesor Smajil Durmišević bio dugogodišnji saradnik Saffa. Molimo Allaha da mu oprosti grijehe i uvede ga u džennet.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA