Najljepša je ona zemlja koja je slobodna i kojom ne vladaju neznalice

315

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pripovijeda se da je jedan vladar tražio od mudraca da mu odgovori na sljedeća pitanja: ”Koja odjeća je najljepša, koja hrana je najukusnija, koja postelja je najudobnija, koja zemlja je najljepša?”

Mudrac mu je odgovorio: ”Najljepša odjeće je košulja ili odijelo koje ima siromah, koji ne posjeduje ništa drugo od odjeće, i on svoje jedino odijelo smatra pogodnim i prikladnim za sva godišnja doba.

Najukusnija hrana je ona koju čovjek jede kad je dobro gladan, jer je gladnom i suhi hljeb ukusan.

Što se tiče najudobnije postelje, najudobnija je ona postelja na kojoj možeš bezbrižno zaspati, jer, zulumćaru su zlatna postelja i najmekši dušeci poput trnja.

A što se pak tiče najljepše zemlje, znaj vladaru da je naljepša zemlja slobodna zemlja i ona kojom ne vladaju neznalice.”

Znak da se bliži kraj dunjaluka

Upitan je beduin: ”Kako ćemo znati da živimo u ”ahiri zemanu”, tj., u vremenu pred Kijametski dan”? Beduin je odgovorio: ”Kada onaj koji govori istinu plati cijenu svojih riječi, a onaj koji govori neistinu naplati cijenu svojih riječi.”

Jadni insan, ubija sâm sebe prije nego ga ubije njegov neprijatelj

Učeni i pobožni ljudi su rekli: ”Ako bi čovjek krenuo u susret svom neprijatelju, pa mu, idući putem, oteža oklop i on ga skine, oteža mu oružje, pa ga baci, oteža mu hrana i voda i ostavi ih, a zatim se sretne sa svojim neprijateljem oči u oči, kako da se nada pobjedi?!

 Tako je i sa onim kome oteža zikr, pa ga ostavi, otežaju mu pritvrđeni namaski sunneti, pa ih zanemari, oteža mu klanjanje farzova na vrijeme, pa odgađa njihovo klanjanje, opterećuju ga drugi islamski propisi, pa ih zanemari, a zatim se žali na svoje loše stanje i šejtansku dominaciju nad njegovim srcem. Jadni insan, ubija sâm sebe prije nego ga ubije njegov neprijatelj.”

Budi objektivan makar jednu minutu

Ima ljudi koji, od trenutka kada se probude pa dok ne odu na spavanje, nose ”mikroskop” pomoću kojeg traže greške drugih ljudi i love njihova spoticanja. Čovječe, budi pravedan i objektivan makar jednu minutu i okreni mikroskop prema sebi, iznenadit će te ono što ćeš vidjeti.

Milostivi Gospodar i nezahvalni čovjek

U Kur'anu se nalaze dva slična ajeta (oba ajeta govore o neizmjernim Allahovim blagodatima) čiji završeci su potpuno različiti.

Naime, u suri Ibrahim nalazi se ovaj ajet: ”I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali – čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan.” (Ibrahim, 34.)

A u suri En-Nahl nalazi ovaj ajet: ”Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati, – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.” (En-Nahl, 18.)

Dakle, i u prvom i u drugom ajetu govori se da je nemoguće izbrojati Allahove blagodati, a zatim prvi ajet završava riječima: ”Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan”, a drugi: ”Allah, uistinu, prašta i samilostan je.”

Zašto? Islamski učenjaci kažu da je Allah u završetku prvog ajeta skrenuo pažnju na čovjekov odnos prema Allahu, a u drugom je skrenuo pažnju na Allahov odnos prema čovjeku.

Koliko je samo Allah milostiv, a koliko je čovjek nezahvalan svome Milostivom Gospodaru čije blagodati ne može ni izbrojati.