SAFF

Najveća podrška cionističkom okupatoru su loši vladari, nedostatak strategije i raširenost nemorala među Arapima

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: šejh Muhamed el-Gazali / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Pitanje Palestine je posebno pitanje i nemoguće mu je oduzeti njegov vjerski karakter. Cionistička agresija i okupacija Palestine, podržana od strane svjetskih krstaških sila, ima jasno definisan cilj, a to je uništenje islamskog ummeta i eliminacija islama. Naime, cilj ove agresije je uništiti Arape koji su bili nosioci islama četrnaest stoljeća.

I oni koji žele udaljiti islam od bitke za Palestinu učestvuju u postizanju ovog cilja, jer Palestina bez islamske podrške će nestati, zatim će nestati Arapi, a muslimani bez Arapa – kao dijela islamskog ummeta -, također će biti osuđeni na nestanak.

Sve mogućnosti i prednosti koje ima cionistička tvorevina (zbog međunarodne podrške) koja je uspostavljena na našim ruševinama, neće im biti od koristi ako mi budemo znali ko smo i ako odlučimo da, sa našom uzvišenom vjerom u srcima, krenemo tražiti jedno od dva dobra: pobjedu ili šehadet na Allahovom putu.

Nadmoć oružja i okupljanje neprijatelja sa svih strana, neće nas zaplašiti. Jer, tokom naše duge historije, naše velike bitke nismo dobijali brojnošću i prevagom oružja, već smo ih dobili oslanjajući se na Allaha i ulažući svu svoju energiju.

I sve bitke koje su cionisti dobili u toku svoje okupacije i agresije na nas, nisu bile zbog hrabrosti njihovih boraca ​​ili količine i moći njegovog oružja, nego – kažem ovo tužnog i slomljenog srca -, zbog slabih vođa, nedostatka prave strategije i raširenosti nemorala među Arapima.

Da su se Arapi sa ovakvim osobinama borili protiv vojske majmuna, bili bi poraženi, a kako i da pobjede kad se međusobno mrze i izjedaju, i svi su daleko od islama i njegovih uzvišenih principa. Upravo su ovakve arapske vođe omogućili cionistima da šire priču o nepobjedivosti njihove vojske. A kada su to cionisti uopće imali nepobjedivu vojsku? Ne, nego šačica arapsko-muslimanskih političara i vladara čija srca su uništena ateizmom i slijeđenjem strasti, učinili su da cionisti ubjede mnoge u ovu svoju laž.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA