ponedjeljak, 21. novembar 2022 / 27. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Ne dopusti nikome da sazna tajnu tvojih suza, jer će onda saznati kako te rasplakati

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Ubjeđenje (jekin) je da moliš Allaha za nešto, a svi uzroci oko tebe sugerišu da se to ne može postići, ali iskreno vjerovanje (iman) i potpuno ubjeđenje (jekin) unutar tebe, govore ti da će Allah sigurno uslišati tvoju dovu.

– Dobročinstvo ne propada, grijeh se ne zaboravlja, Gospodar svih svjetova je vječno živ i ne umire; čini šta god hoćeš, kako radiš tako će ti se i vratiti, ako ne u istoj situaciji, onda u istoj količini i jačini boli.

– Jednog dana ćeš shvatiti da si bio previše zabrinut zbog neke stvari i da ti je Allah sve odredio (uredio) bolje nego što si ti sâm želio i htio.

– Ne dopusti nikome da sazna tajnu tvojih suza, jer će onda saznati kako te rasplakati.

– Kako su samo ljudi čudni: troše ogromne svote novca kako bi uljepšali svoj fizički izgled, a nisu u stanju uljepšati svoj moral iako je to besplatan ”zahvat”.

Džehennemska vrata

– Ibnul-Kajjim el-Dževzije, rekao je. ”Ljudi će ući u Džehennem na troja vrata:

– Vrata sumnje (šubhetun) koja porađa sumnju (šekkun) u Allahovu vjeru.

– Vrata strasti (šehvetun) koja prouzrokuje davanje prednosti prohtjevima i hirovima (heva) nad pokornošću Allahu i Njegovim zadovoljstvom.

– Vrata srdžbe koja prouzrokuje neprijateljstvo prema ljudima.

Pokajnik od grijeha je kao onaj koji ih nije ni činio

Uzvišeni Allah, objavio je: ”Knjigu objavljuje Allah, Silni i Sveznajući, Koji oprašta grijehe i prima pokajanje (Gafiruz-zenbi ve Kabilut-tevbi).”

Ovo je za grješnika pokajnika spoj između dvije milosti: između prihvatanja njegovog pokajanja i između uklanjanja i brisanja grijeha zbog kojih se pokajao, tako da on postaje kao onaj koji nije ni činio grijehe. Kako je samo plemenit i milostiv naš Uzvišeni Stvoritelj, Allah, dželle šanuhu. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA