Negiranje bosanskog jezika je negiranje Bosne i Hercegovine i Bošnjaka

310

Tačno prije godinu dana prof. dr Dževad Jahić je upozorio da je negiranje bosanskog jezika utemeljeno na ideološkim osnovama, odnosno da je cilj negiranja Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Ova tema je uvijek aktuelna, jer je borba protiv negiranja bosanskog jezika u našoj zemlji skoro svakodnevna. Danas je Milorad Dodik još jednom pokazao koliki je primitivac negiranjem prava bošnjačke djece u manjem bh. entitetu da se obrazuju na bosanskom jeziku.

“Negirati nešto što postoji kao historijska i savremena pojava ne može nikada biti stvar struke, jer kada bi to struka negirala, značilo bi da ona negira samu sebe. To je elementarna stvar odnosno aksiom. Negiranje bosanskog jezika nema niti jedne stručne, naučne, teorijske, metodološke itd. argumentacije.

Negiranje je utemeljeno na ideološkim osnovama. Različitim metodama manipuliranja, koje laicima izgledaju kao da su stručno i naučno utemeljene, sa krajnjim ciljevima negiranja ne samoga jezika kao takvoga, već negiranja govornika toga jezika kao historijske ili savremene datosti. Jasnije rečeno, negiranje bosanskog jezika je prije svega negiranje države Bosne i Hercegovine. I drugo, to je negiranje bošnjačkog naroda, kojem je BiH matična država a bosanski jezik njegov maternji jezik”, objasnio je prof. dr Dževad Jahić.