SAFF

Nema tješnjeg zatvora od ljudskog hira, niti težih lanaca od strasti

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Uistinu je pravi užitak čitati i razmišljati o onome što su napisale ruke velikih islamskih učenjaka kroz dugu i bogatu islamsku historiju, učenjaka koji pripadaju zlatnom nizu ili lancu čiji su početak časni ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a kraj su mu ugledni imami, reformatori i svi učenjaci i daije koji slijede njihov put.

Danas se ljudi u čudu pitaju kako je moguće da u ta davna vremena, kada nije bilo škola, fakulteta i univerziteta kakve poznaje savremeni čovjek, niti sofisticiranih sredstava i naučnih pomagala, poteče tolika mudrost sa jezika časnih ashaba poput hazreti Alije, hazreti Omera, Abdullaha ibn Abbasa, Ebu Zerra, Muaza ibn Džebela, Selmana el-Farisija, zatim nebrojenih učenjaka i mudraca iz generacije tabi'ina, pa do slavnih učenjaka i imama, poput Ebu Hanife, imama Malika, Šafije, Ahmeda ibn Hanbela, Ibn Tejmijje, Ibnul-Kajjima el-Dževzijja, imama Gazalije i mnogih drugih islamskih velikana.

A moguće je, jer oni su, kao nasljednici Allahovih poslanika, znanje zahvatili iz neiscrpnog poslaničkog mora i jer njih nije zanimala prolazna dunjalučka slava i čari ovoga svijeta. Oni su govorili i pisali u ime Allaha, bili su iskreni u svojim djelima i istinoljubivi u svom pristupu, pa je Uzvišeni Allah blagoslovio njihovo znanje, djela i izreke. 

Istinski islamski učenjaci su emanet vjere islama nosili snažno, iskreno, s dubokom vjerom i ubjeđenjem, tačnim razumijevanjem i kontinuiranim i ustrajnim radom kako bi je prenijeli ljudima. Zato će oni, sa svojim svijetlim stranicama, ostati živi kao uzor muslimanima do Sudnjega dana.

U nastavku donosimo nekoliko izreka, snažnih poruka i mudrosti imama Ibnul-Kajjima el-Dževzijja iz njegovog djela El-Fevaid: 

– Ne kvari svoju radost tjeskobom, ne kvari svoj um pesimizmom, ne kvari svoj uspjeh obmanom (taštinom), ne kvari optimizam drugima razočaravajući ih i nemoj kvariti svoje danas gledajući u svoje jučer. Ako razmisliš o svom stanju, otkrit ćeš da ti je Allah dao neke stvari iako ih nisi tražio. Zato vjeruj i budi siguran da ti Allah nije uskratio nešto što si želio, osim zbog dobra koje se krije u tom uskraćivanju, a za koje ti ne znaš.

– Onoga čija je ambicija visoka a duša ponizna i pokorna Allahu, karakterizira lijep ahlak, a onoga čija je ambicija niska a duša pokvarena, karakterizira loš ahlak.

– Ko god razmišlja o posljedicama i završnici ovoga svijeta, on je oprezan, a ko je siguran u dužinu puta, on se spremi za putovanje.

– Nauči svoje dijete da te ljubi u glavu a ne u ruku, kako bi se naučilo dostojanstvu i časti umjesto da se uči poniženju i puzavosti.

– Allaha mi, čovjeku je teško znati pravi nijet i namjeru u svom poslu i djelima, pa kako se onda može petljati u nijete i namjere drugih ljudi.

– O ti, slabe volje i odlučnosti, znaj da je ovo put (put Tevhida i pozivanja u vjeru u jednog Boga, Allaha, dželle šanuhu) na kojem je zavapio Nuh, alejhi selam, na kojem je zaklan Jahja, alejhi selam, a Zekerija, alejhi selam, prerezan pilom, na kojem je Ibrahim, alejhi selam, bačen u vatru, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, mučen i proganjan. Zar ti želiš lahak islam koji će ti doći na noge?

– Nema tješnjeg zatvora od ljudskog hira, niti težih lanaca od strasti. 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA