Nemar duši trasira put ka svemu onom za čim ona nagonski žudi od strasti i niskih poriva

310

Autor: dr. Salah Budejr / Preveo i sažeo: Amir Durmić

Ljudi čistih srca, kreposnih duša i uzvišenih ambicija, shvataju koliko je nemar u
svim svojim oblicima opasan i poguban. Davno je rečeno: “Nemar duši trasira put ka svemu onom za čim ona nagonski žudi od strasti i niskih poriva.” Također, o nemaru je rečeno: “Zbog nemara ćeš džamiju napustiti i nevaljalštinama se prepustiti.” Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., učio sljedeću dovu: “Allahu moj, utječem Ti se od nemoći i lijenosti, od škrtosti i pozne starosti, od krutoga srca i nemara i od poniženja i siromaštva.” (Ibn Hibban).

Dakle, duše bivaju upropaštene onda kada njima ovladaju strasti i prohtjevi, a srca uništena kada postanu kruta i nemarna. Uzvišeni je rekao: I spominji Gospodara svoga ujutro i naveče u sebi, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući jako glas, i ne budi nemaran… (El-‘Araf, 205.). Plemeniti ashab Umejr b. Habib el-Hatmi, r.a., govorio je: “Iman se povećava i smanjuje.” Kada su ga upitali, koji su razlozi povećanja i smanjenja imana, odgovorio je: “Kada spomenemo našeg Gospodara i istinski Ga se pobojimo, tada nam se iman povećava, a kada postanemo nemarni, zanemarimo Ga i na Njega zaboravimo, tako nam se iman smanji.” Nemarne osobe život provode u igri i zabavi, ne izvršavaju svoje obaveze prema Stvoritelju ali ni prema stvorenjima, na namaz ne odlaze osim lijeno i mrsko ga obavljaju, do isteka njegovog vremena ga odgađaju, i džematu rijetku prisustvuju. Kur’an su zapostavili i zanemarili, ne odlaze na islamska edukativna predavanja niti prisustvuju sijelima na kojima se Allah mnogo spominje, a rado odlaze tamo gdje se krše Allahove granice. Ovakvi kao da nisu svjesni da je Dan obračuna blizu, Dan na kojem će svako račun polagati i na kojem će svako za svoja (ne)djela pitan biti: Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, u nemaru, ne mare za to. (El-Enbija, 1.).

Ljudi trebaju biti svjesni da nemar kojem se oni često prepuštaju nikada ne obuzima njihovog Stvoritelja i Gospodara Koji je uvijek budan i dobro zna ono što oni rade: Allah zna tajne nebesa i Zemlje i Njemu se sve vraća, zato se samo Njemu klanjaj i samo se u Njega uzdaj! A Gospodar tvoj nije nemaran u pogledu onoga što radite. (Hud, 123.). Dakle, ako su ljudi nemarni i zaboravljaju svoje dužnosti prema

Gospodaru, Allah nije nemaran u pogledu njih, već vrlo dobro zna za njihove grijehe i njihove propuste koji su kod Njega zabilježeni. Zato, prije nego nam dođe smrtni čas nakon kojeg nam pokajanje neće koristiti, oživimo naša srca iskrenošću i ibadetom i vratimo se Gospodaru plemenitom.