Nerdin Ibrić je pogođen sa sedam metaka, ali nije pao

298