Novi Grad Sarajevo: 1.000 KM domaćinstvima pogođenim poplavama

90

Nakon zaključka Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo donesenog na sjednici 12. novembra, da se razmotri mogućnost i potreba da se interventno djeluje, kako bi se pokrili prvi troškovi domaćinstava pogođenih poplavama, Općinski štab civilne zaštite Novi Grad Sarajevo donio je danas Odluku za dodjelu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 1.000 KM fizičkim licima, odnosno domaćinstvima čiji su stambeni objekti stradali u poplavama, na području MZ „Dobroševići“, „Reljevo“ i „Zabrđe“ u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće.

Ovom dlukom je omogućena finansijska pomoć fizičkim licima/domaćinstvima za koje Komisija za procjenu šteta Općine Novi Grad Sarajevo, preliminarnom procjenom utvrdi da su pretrpjela štetu usljed poplava, a u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Štab je donio i zaključak kojim se produžuje rok za predaju zahtjeva za prijavu štete za osam dana, odnosno do 24. neovembra 2021. godine Službi civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo.

Prijavni obrasci mogu se preuzeti na info pultu ili web stranici Općine Novi Grad Sarajevo.

Spremnost za učešće u dodjeli jednokratne pomoći stanovništvu pogođenom poplavama iskazala je i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, dok će se ostatak štete, nakon okončanja procesa procjena, regulisati u skladu sa zakonom i mogućnostima, gdje se pored Općine očekuje učešće i Kantona Sarajevo u osiguranju dijela sredstava.