SAFF

Novi Grad Sarajevo: Selimbegović i Udruženje “Porodice tri plus” – Podrška unapređenju pronatalitetnim- porodičnim politikama

Facebook
Twitter
WhatsApp

Predsjedavajući Općinskog vijeća Mirza Selimbegović i vijećnik u Općinskom vijeću Novi Grad Sarajevo Dino Okerić, održali su sastanak sa predsjednikom Udruženja “Porodice tri plus” Mustafom Vlahovljakom, na kojem je razgovarano o unapređenju i proširenju pronatalitetnih mjera i porodičnih politika.

Predsjedavajući Selimbegović izrazio je zadovoljstvo prije svega činjenicom da je Općinsko vijeće kojim rukovodi u mogućnosti podržati pronatalitetnu politiku.

Kazao je da je održan jedan vrlo konstruktivan sastanak sa predsjednikom Udruženja “Porodice tri plus”, pohvalivši njihov trud i rad.

„Vijeće je već ranije prepoznalo njihov rad i uskoro nam slijedi 16. decembar – Dan Općine i 46. godišnjica, kada ćemo ovom Udruženju zvanično uručiti zahvalnicu koju im je Općinsko vijeće na 30. sjednici dodijelilo za njihov dosadašnji rad, zalaganje i rezultate koje su postigli na polju razvijanja svijesti o pronatalitetnim mjerama i, kako oni kažu, a što se meni jako svidjelo, porodičnim politikama. Mi ćemo kao Vijeće i ubuduće biti senzibilni prema ovoj populaciji i naravno ovom problemu koji tišti naše cjelokupno društvo“, izjavio je predsjedavajući Selimbegović.

Dodao je da je Općinsko vijeće već u proteklim godinama donijelo Odluku i posebnu stavku u budžetu za 4 plus porodice, najviše na inicijativu kolege Dine Okerića.

„U saradnji sa Udruženjem “Porodice tri plus” nastojat ćemo da se taj prijedlog proširi, da pokušamo da se u budžetu Općine osiguraju dodatna sredstva i da obuhvatimo veći broj porodica, a svakako da pomognemo u ostvarivanju što boljeg ambijenta i da sihronizujemo naše politike sa politikama većih nivoa koji su također po ovim pitanjima poduzimali određene aktivnosti tako da vjerujem da će i ubuduće Općina Novi Grad, posebno Općinsko vijeće imati sluha i naći načina da se u programima i u budžetu nađu porodice 3 plus, a i ostale porodice, i naši mladi generalno, da bi smo to mogli nazvati porodičnim politikama“, zaključio je Selimbegović.

Dino Okerić je kazao da je Općinsko vijeće na raspolaganju u svakom momentu kada je riječ o Udruženju porodice “Tri plus”, kao i bilo kojem drugom Udruženju kojem je opredjeljenje podrška povećanju nataliteta u našoj državi s obzirom na situaciju u kojoj se trenutno nalazi naša država.

„Koliko je alarmantna situacija govori podatak da je BiH prva država u svijetu po odlasku mladih ljudi, a druga u Evropi po negativnom natalitetu. Mislim da bolji motiv od toga ne treba kako bismo mogli dati maksimalnu podršku projektima koji će doprinjeti povećanju nataliteta“, naglasio je Okerić.

Mustafa Vlahovljak je istakao da je Općina Novi Grad Sarajevo jedna od lokalnih zajednica koja pokazuje veliki senzibilitet kada je u pitanju podrška višečlanim porodicama.

„Ističemo naročito dobru saradnju sa Općinskim vijećem na čelu sa gospodinom Mirzom Selimbegovićem i vijećnikom Dinom Okerićem, koji su do sada inicirali odlične mjere pronatalitetne podrške od kojih je vrijedno spomenuti godišnje novčane naknade za višečlane porodice. Posebno raduje stav da će Općinsko vijeće nastaviti pronalaziti dodatne modele podrške porodicama, a posebno onima sa troje ili više djece. Smatramo da će ovom dinamikom Općina Novi Grad ubrzo postati lokalna zajednica sa najpozitivnijim primjerima kada su u pitanju podrške porodičnim politikama“, rekao je Vlahovljak.

Općina Novi Grad Sarajevo najmnogoljudnija je Općina u sarajevskom kantonu, ali i općina sa najvećim brojem učenika upisanih u prvi razred osnovnog obrazovanja već niz godina.

Sa ciljem podrške natalitetu i očuvanju porodice kao stubu razvoja društva, od 2015. godine ova lokalna zajednica provodi i mjeru podrške višečlanim porodicama, onima koje dobiju blizance, treće i svako naredno dijete. Za ovu namjenu iz općinskog budžeta izdvaja se po 500 KM, simbolične podrške svakoj porodici koja dobije blizance, treće i više djece. Ovaj trend podrške natalitetu bit će nastavljen i ubuduće.

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA