SAFF

Obilježena 30. godišnjica osnivanja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade

Facebook
Twitter
WhatsApp

U Kladnju je obilježena 30. godišnjica osnivanja Prve muslimanske podrinjske brdske brigade.

Prva Muslimanska Podrinjska brigada formirana je naredbom Komande 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 2. februara 1993. godine, a na osnovu zahtjeva Kordinacionog odbora opština Podrinja (Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica) od 29. januara 1993. godine. Bilo je to u vrijeme velike agresorske ofanzive na slobodne teritorije Podrinja početkom 1993. godine. U njen sastav ušle su jedinice opštinskih štabova TO Zvornik, Vlasenica, Bratunac i Srebrenica. Brigada se na dan formiranja sastojala od 1.008 boraca, raspoređenih u tri bataljona i prištapskim jedinicama. Zona odgovornosti brigade dijelom je bila na zvorničkom, a dijelom na kladanjskom ratištu.

U martu 1993. godine, došlo je do kadrovskih promjena u brigadi. Padom slobodnih teritorija Kamenice, Cerske i Konjević Polja u februaru i martu 1993. godine, brigada napušta zvorničko ratište i prelazi u Kladanj, gdje će ostati sve do završetka rata. Padom Srebrenice i probojem 28. divizije dolazi do velike transformacije jedinica. Od podrinjskih jedinica su 21. septembra 1995. formirane brigade na opštinskom nivou. Tradicije ove brigade nastavila je 243. muslimansko-podrinjska brigada Vlasenica.

Jedinice brigade ratovale su na kladanjskom, olovskom, kalesijskom, zvorničkom, teočanskom, majevičkom, čelićkom, brčanskom, gradačačkom, banovićkom, vozućkom i vareškom ratištu. Djelovale su i u zoni odgovornosti 5. i 7. korpusa prilikom oslobođenja Sanskog Mosta.

To je brigada kroz koju je prošlo više od 4.600 boraca, uglavnom prognanika iz Podrinja. Iako je važila za jednu od materijalno najsiromašnijih brigada Drugog korpusa, ostat će upamćena po hrabrosti njenih boraca, od kojih je njih osam odlikovano najvećim vojničkim priznanjem, značkom “Zlatni ljiljan”, dok su dvojica nosioci priznanja “Srebreni štit”

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA