Oca Nerdina Ibrića zvornički policajci strijeljali 1992.godine

643

Nerdin Ibrić, kako saznaje “Avaz” rođen je u Kučić Kuli kod Zvornika, gdje je i živio. Imao je godinu dana kada su pripadnici VRS-e sa pripadnicima zvorničke policije i paravojnih jedinica iz Srbije, njegovog oca Sejfu, zajedno sa oko 750 Bošnjaka, 1.juna 1992.godine odveli na Bijeli Potok, odakle su na nepoznatoj lokaciji svi pobijeni.

Ibrić je skupa sa svojom majkom bio jedan od prvih povratnika u Kučić Kulu.