Od početka Svjetskog prvenstva 19 ljudi primilo islam

1592

Pripremio: Semir Imamović

Broj preobraćenika u islam na Svjetskom prvenstvu u Brazilu raste iz dana u dan. Devetnaest osoba, različitih nacionalnosti, uključujući i tri navijača, iz Engleske, Španije i Brazila, od početka Mundijala do danas, obznanilo je prelazak na islam. Predsjednik Visokog vijeća za pitanja imameta i islamske poslove Halid Tekijjuddin, potvrdio je za medije da su trojica navijača, po jedan iz Engleske, Španije i Brazila, u posljedna dva dana, primila islam, nakon što su, po prvi put, imali priliku podrobnije upoznati islam u okviru široke da'vetske kampanje koju Vijeće provodi ovih dana u Brazilu. On je dodao da su trojica navijača upoznala islam posredstvom kampanje ”Upoznaj islam”, prije nego su izrazili želju za prihvatanjem islama, čime je i sama kampanja dobila na popularnosti. Prije njih, islam je prihvatilo još 16 osoba, različitih nacionalnosti. Na zvaničnoj stranici Vijeća objavljene su fotografije trojice navijača, neposredno nakon izgovaranja šehadeta, uz dovu Allahu da ih učvrsti na pravom putu. U jednoj od svojih ranijih izjava Tekijjudin, koji je ujedno i generalni supervizor kampanje, naglasio je da je kampanja naišla na veliko interesovanje u redovima navijača, koji su u velikom broju posjetili njihove da'vetske štandove, kako bi se upoznali sa islamom. Brazilsko vijeće za pitanja imameta i islamske poslove podjelilo je 2,8 miliona letaka o islamu, odštampanih na 10 svjetskih jezika u više brazilskih gradova. Kada čitamo ovakve vijesti, ne možemo a da se ne prisjetimo Poslanikovog, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obećanja da će islam dospjeti tamo gdje dospijevaju dan i noć, i da će ući u svaku kuću. Iako se protiv islama i muslimana vodi bjesomučna medijska kampanja, iako većina zapadnih medija muslimane predstavlja kao neprijatelje zapadne civilizacije i kršćanstva i zaluđene vjerske fanatike, koji su spremni na sve, ipak to nije spriječilo mnoge objektivne i slobodnomisleće ljude na Zapadu da informacije o islamu potraže u njegovim autentičnim izvorima, Kur'anu i Sunnetu i dostupnoj štampanoj i elektronskoj literaturi, poslušaju relevantne islamske autoritete, i da nakon toga donesu svoj vlastiti sud o islamu, koji je, za većinu njih značio, prelazak na islam.