Doći će vrijeme kada će ljudska prsa biti pusta od Kur'ana

992

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Prenosi se da je Ebul-Alije Rejjahi rekao: ”Doći će vrijeme kada će ljudska prsa biti pusta od Kur'ana i neće u njemu nalaziti nikakve slasti niti užitka. To su ljudi koji, kada su nemarni prema Allahovim naredbama, kažu: ‘Allah je milostiv’, a kada čine ono što je Allah zabranio, kažu: ‘Allah će nam oprostiti sve osim širka, a mi nismo širk činili.’ Ogrezli su u pohlepi i u srcima nemaju iskrenosti. Ogrnuli su se janjećim kožama, a srca su im vučija, ni najbolji vjernik među njima, nije lišen licemjerstva.”[1]

Sehl ibn Abdullah el-Tustari, rekao je: ”Nije svako ko čini dobra djela Allahov miljenik, već, onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio, on je Allahov miljenik. Grijehe neće ostaviti osim onaj ko je iskren i blizak Allahu, a što se tiče dobrih djela, njih čine i pobožni i pokvareni.”[2]

Rekao je također: ”Allaha ne možeš obožavati ničim boljim od suprotstavljanja strastima.”[3]

Prenosi se da je Rebi'i ibn Husejmu neko ukrao konja kojeg je platio 20.000 dirhema, pa su mu ljudi rekli: ”Uputi dovu Allahu protiv lopova koji ti je ukrao konja.” Rebia ih je poslušao, ali je učio ovu dovu: ”Allahu dragi, ako je lopov koji mi je ukrao konja bogat, oprosti mu, a ako je siromašan, učini ga bogatim, pa da ne krade.”[4]

Seleme ibn Dinar rekao je: ”Allah je naredio Zemlji: ‘Ko ti bude služio, umori ga, a ko Meni bude služio, budi mu sluga.”'[5]

Rekao je također: ”Želiš li biti istinski učenjak, okiti se sa ova tri svojstva: ne zavidi onome ko je iznad tebe, ne omaložavaj onoga ko je na nižem stepenu od tebe i ne zarađuj dunjaluk preko šerijatskog znanja.”[6]

”Ono što je prošlo od dunjaluka su snovi, a ono što je ostalo od dunjaluka su nadanja.”[7]

Rekao je Sirri el-Sakti: ”Kod koga se nađu tri svojstva upotpunio je vjerovanje: ko ni u srdžbi ne izlazi iz okvira istine, ko u zadovoljstvu i izobilju ne skreće u zabludu, ko u stanju moći i vlasti ne uzima ono što mu ne pripada.”[8]

Prenosi se da je Tavus ibn Kejsan rekao Atau: ”O Ata’, ne povjeravaj svoje potrebe onome ko će ti pred nosom vrata zalupiti, već svoje potrebe povjeravaj Onom čija su vrata otvorena do Sudnjega dana. Naredio ti je da Ga moliš i od Njega da tražiš, i obavezao se da će ti se odazvati.”[9]

Savjetujući svoga sina, Tavus ibn Kejsan rekao mu je: ”Sinko moj, druži se sa pametnim i učenim ljudima, pa će te poistovijetiti sa njima, makar i ne bio učen, a nemoj se družiti sa neznalicama, pa da te poistovjete sa njima, makar i ne bio neznalica. Znaj da svaka stvar ima svoj cilj, a čovjekov cilj je lijep ahlak.”[10]

 

[1] Imam Ahmed, Zuhd, str. 245.

[2] Sifetu safve, IV/316.

[3] Risala Kušejrijja, str. 78.

[4] Sifetu safve, III/39.

[5] Zuhdul-kebir, str. 183.

[6] Sijer el-‘alam en-nubela’, VI/98.

[7] Ibid.

[8] Sifetu safve, II/647.

9 Ibid., II/590.

10 Hiljetul-evlija, IV/13.