nedjelja, 20. novembar 2022 / 26. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Operacija Sana 95: Dudakovića i Alagića u pohodu na Banja Luku zaustavio Dejtonski sporazum

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Prije 21 godinu 13. septembra započela je operacija Sana 95. Iza ponoći jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac, gdje su zaplijenjene velike količine naoružanja, piše novinska agencija Patria.

Dan poslije, komandant Petog korpusa general Atif Dudaković naredio je da se krene prema Ključu.

U oslobađanje grada krenuli su pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na prvcu Begova Glava-Veliki Ljutoč- Dubovsko- Vrtoče-Bosanski Petrovac.

Pješačeći punih 11 sati, prešli su 40 kilometara i sve vrijeme vodili borbe sa agresorom. Ova jedinica obezbjeđivala je lijevo krilo čime je omogućeno napredovanje 517. slavne brdske brigade prema Sanskom Mostu,a 510. slavna i 501. slavna brdska brigada krenule su prema Ključu.

Nakon žestokih borbi na Laništu,u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 510. brdskih brigada pobjedonosno ulaze u Ključ.

Već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada krenula je prema Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, nakon čega je oslobođeno i Vrhpolje.

Preko Drvara stizala je i legendarna 17. viteška krajiška brigada iz sastava Sedmog korpusa Armije BiH na čijem je čelu bio general Mehmed Alagić. Bilo je pitanje trenutka kada će se spojiti dva korpusa i dva krajiška generala.

Period od 18.septembra do 10.oktobra, karakterističan je po tome da su srpske snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga pokušavali sve vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije RBIH.

Neprekidno vodeći borbe, uvečer 9. oktobra oko 23,30 sati, dijelovi 502. viteške brdske brigade i BVP-a Petog korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj je jos pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne dugo. Neposredno nakon oslobođenja grada, sa drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe , pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBIH.

U operaciji Sana 95 učestvovali su i pripadnici Prvog, Drugog, Trećeg i Četvrtog korpusa, te Gardijska brigada i jedinica Crni Labudovi, koje su bile pod neposrednom komandom Generalštaba Armije R BiH.

Obavještajni podaci govorili su da su stvoreni izvanredni preduslovi za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski sporazum spasio je agresorske snage od poraza.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA