petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Plan Međunarodne krizne grupe za BiH: Geto za Bošnjake, a Srbima i Hrvatima po entitet

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Fatmir Alispahić u Defteru hefte

Međunarodna krizna grupa za BiH se založila za stvaranje trećeg entiteta jer smatra da bi to bilo rješenje za Bosnu i Hercegovinu – ukinuli bi se kantoni, bila bi tri entiteta i tri nivoa vlasti, državni, entitetski i općinski. Šta je to nego ono stalno nastojanje velikosrpskog i velikohrvatskog pobratimstva da se Bošnjaci stjeraju u geto, a da Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju svoje entitete iz kojih bi vladali ovim bošnjačkim getom? Mi već imamo na zlodjelu u nekim bošnjačkim sredinama realizaciju ovog velikosrpskog i velikohrvatskog plana, a iza čega se vidi šta to podrazumijeva za Bošnjake koji bi u određenim sredinama bili većina ali bi bili ekonomska i institucionalna manjina. Jedan od takvih primjera je i Tuzla gdje gradom sa 90 posto većine Bošnjaka vlada oo 50 do 60 posto srpskih i hrvatskih, odnosno velikosrpskih i velikohrvatskih funkcionera, sve pod logotipom navodne tolerancije i multikulture, a što je jedna velika prevara i laž, u kojoj sudjeluju sami Bošnjaci, vjerujući da to jeste multikultura. Kako to izgleda na djelu vidi se po tome što se, recimo, u Tuzli javno čestitaju i Vaskrsi, i Uskrsi, i Božići, ali se ne čestitaju Bajrami i nema javnih manifestacija u kojima bi se čestitao Bajram kao bošnjački praznik. Dakle, biti Bošnjak u Tuzli isto znači što  biti Bošnjak u Bijeljini, Foči, Višegradu, Trebinju ili Prijedoru, ali to Bošnjaci u Tuzli, nažalost, još ne vide. Hoćemo kazati da je ovaj tuzlanski šizofreni model ono što će da se proširi i u drugim krajevima bošnjačkog geta, a gdje će Bošnjaci pristati da budu građani drugog reda u ime navodne multikulture, a zapravo laži i obmane. Bilo bi sjajno da ta multikultura živi na isti način i u onim krajevima gdje su Srbi i Hrvati u većini, ali tome nema ni traga.
Međunarodna krizna grupa za BiH je ta ekspozitura koja treba da nametne ovakvo rješenje. Dakle, geto za Bošnjake, i srpski i hrvatski entitet. Važno je ovu stvar znati čitati i sa aspekta događaja koji nas prate proteklih mjeseci. Počev od februarskog državnog udara, čiji je cilj bio upravo da se pokaže kako Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati, kako se nemiri dešavaju u krajevima sa bošnjačkom većinom i kako Hrvati hoće da se odcijepe  od tih nemirnih krajeva,a Srbi hoće da kažu da BiH nema budućnosti. Evo, prije neki dan ponovo su pokušali da se organiziraju nemiri, najavljuju se novi nemiri u toku avgusta, a sve u koordinaciji sa idejom Međunarodne krizne grupe, koja zagovara stvaranje trećeg entiteta. Mi zagovaramo ukidanje entiteta, ukidanje kantona i povratak Bosne i Hercegovine na ono prethodno pravno stanje koje ima legitimitet svih bh. naroda i građana koji su jasno kazali na referndumu 1992. godine u kakvoj državi
žele da žive. To je prava multikultura, to je pravo zajedništvo, tolerancija. Sve što je izvan toga su aparthejd i segregacija.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA