Političko ludilo: Samo dan nakon ukidanja, Vijeće ministara BiH vraća pravo na bijeli hljeb

594

Samo dan nakon što je Dom naroda Parlamenta BiH ukinuo takozvani bijeli hljeb, Vijeće ministara dostavilo je danas Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, kojim se predviđa vraćanje prava ove beneficije izabranim i imenovanim zvaničnicima po isteku mandata.

Ovo pravo primjenjivalo bi se na članove Predsjedništva, poslanike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH i članove Vijeća ministara BiH.

Naknada bi, prema predloženoj odredbi, obuhvaćala osnovnu plaću sa dodatkom za minuli rad, poreze i doprinose u skladu sa propisima koji reguliraju ovu oblast.

Predloženim izmjenama i dopunama regulira se i pravo zaposlenih u institucijama BiH na otpremninu prilikom odlaska u penziju ili u slučaju otpuštanja zbog prekobrojnosti.

U slučaju razrješenja zbog prekobrojnosti, zaposleni u institucijama BiH, prema predloženom rješenju, dobili bi otpremninu u iznosu od šest njihovih neto plaća, a oni sa najmanje 15 godina radnog staža dobili bi 12 svojih neto plaća kao otpremninu.

Za odlazak u penziju zaposlenima u institucijama BiH, među kojima su i zaposleni u diplomatsko-konzularnim i vojno-diplomatskim predstavništvima, predviđena je otpremnina u iznosu šest njihovih plaća.

Agencije