Reagiranje Medžlisa IZ Tuzla na tekst o Rusmiru ef. Šadiću

764

Poštovani, povodom objavljivanja članka na stranici www.saff.ba dana 12.05.2016., a koji se bavi određenim kvalifikacijama imama Rusmira Šadića, Medžlis Islamske zajednice Tuzla izdaje

Saopćenje

Mr. Rusmir-ef. Šadić je imam hadži Hasanove (Čaršijske) džamije u Tuzli, a od 2007. godine je službenik Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Kroz svoje školovanje u Behram-begovoj medresi i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je pokazao izuzetne intelektualne sposobnosti i moralne vrline. U Tuzli je cijenjen kao imam, hatib i muallim. Bio je i predsjednik OO Ilmijje u Tuzli. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorant je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uže polje njegovog naučnog interesovanja su islamska filozofija, ontologija i filozofija religije, a naučnu suradnju ostvario je sa više institutucija iz te oblasti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Imajući  ovo u vidu, bili smo      iznenađeni vašim opisivanjem ef. Šadića, kao „šiitskog misionara“ a povodom primanja nagrade za naučno-istraživački rad iz oblasti islamske filozofije od Instituta Ibn Sina u Sarajevu. Posebno zabrinjava da je riječ o kontinuiranom pokušaju doktrinarne diskvalifikacije i napada na integritet imama.

Kvalifikacije iznesene u objavljenom tekstu – a koji govori o navodnom „misionarstvu“ u korist šiizma, te širenja takvih ideja među kolegama – predstavljaju tendenciozno konstruiranu neistinu.

Ovakvi navodi  i falsificiranje činjenica imaju za posljedicu unošenje smutnje i nemira. Budući da islam od nas zahtijeva da govorimo istinu, te da je jedino Islamska zajednica pozvana da propituje i motri orjentaciju svojih imama, tražimo od onih koji stoje iza ovog i sličnih  sadržaja da se suzdrže od istih kvalifikacija, te da predmetni tekst uklone kao neutemeljen.

GLAVNI  IMAM: hafiz Ahmed-ef. Huskanović

Odgovor Saffa

Poštovani hafize Ahmed, ef. Huskanoviću, cijenimo vašu dosljednost u odbrani ugleda imama i Islamske zajednice. Tekst o Rusmiru ef. Šadiću  napisan je s ciljem očuvanja ugleda imama i Islamske zajednice. Žalosno je vidjeti kako se u Čaršijskoj džamiji, u centru Tuzle muslimanima podmeće šijska literatura koja svojim sadržajem narušava temeljna učenja naše vjere i tradicije. To se događa samo u džamiji koju vodi Rusmir ef. Šadić. Zašto ste mu dozvolili da distibuira šijsku literaturu u našim džamijama?

Rusmir ef. Šadić je misionar šiizma i vjerni distibuter šijske literature