Sa računara VSTV-a prebacivani milioni maraka fiktivnim firmama

275

Sa računara Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH je 2012. godine sa više od 600 elektronskih naloga koji su imali potpis direktora Balkan Investment Banke Edvinasa Navickasa prebačeni su milioni maraka fiktivnim firmama koje su služile za izvlačenje novca iz Balkan Investment banke, piše CAPITAL.ba. Elektronski nalozi za plaćanje kompanijama koje je osnovao Navickas izvršene su sa dvije IP adrese koje pripadaju VSTV-u.

Osnivanje “Kvaska”, “Kapitalnih projekata”, “Inegre” i “Balkanike” organizovao je sam Edvinas Navickas! Direktori ovih društava nisu ništa radili, tako da nisu ni dolazili na posao. Oni bi s vremena na vrijeme, piše direktorica Deviznog inspektorata Zorica Cvijanović, “potpisali poneki dokument koji im je Navickas slao kurirskom službom”, piše u Izvještaju.

Nadoknada za navedene usluge iznosila je 1.000 KM. Jedini izuzetak bio je Vladimir Petrović koji je mjesečnu naknadu vraćao osobi koja ga je angažovala za ovaj posao.

– Iz izjava i e-mail prepiske koju je menadžment BIB-a vodio sa knjigovođom jasno je da je pečatima kompanija „Kvasko“, „Kapitalni projekti“, „Inegra“ i „Balkanika“, kao i PIN i TAN kodovima sa kompletnim privilegijama, neovlašteno i neograničeno raspolagao upravo Navickas. Najviše elektronskih naloga za elektronsko plaćanje sa računa ovih kompanija dolazilo je porukom sa dvije IP adrese koje pripadaju Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, napisala je Zorica Cvijanović.

Sa IP adrese VSTS izvršeno je čak 639 elektronskih naloga za plaćanje.

Britanska Djevičanska ostrva

…Očigledno je da je se radi o falsifikovanim nalozima, u smislu falsifikovanja potpisa nalogodavca, kao i u smislu lažno pravnog osnova i naravno, nedokumentovani. Nalog za konverziju sredstava stiže BIB-netom poorukom s IP adrese 217.23.199.10 VSTS“, navodi se u jednom dijelu Izvještaju Deviznog inspektora u kojem se opisuje jedna od transakcija prebacivanja novca iz BIB na fiktivne firme.

„.…Navedeni krediti i premljeni avansi, uz iznos od 846,468 KM od naplaćenog objekta, pomenut u nastavku teksta, iskorišćeni su dana 28.06.2012. godine za povrat kredita Intrahold Capital u iznos od 8.214.486 KM. Elektronski nalog za navedenu isplatu stigao je sa IP adrese 217.23.199.10 VSTS. Nalogodavac navedenog posla je direktor Banke…“, navodi se u Izvještaju.

Kompanija „Balkanika“ osnovana je 7. novembra 2003. godine. Njen osnivač je bila u javnosti poznata firma „Balkal“ Banjaluka preko koje su „oprane“ stotine miliona KM tako što su Litvanci vršili kompletan izvoz finalnih proizvoda iz Fabrike glinice „Birač“. Kćerka firma „Balkanika“ je osnovana sa kapitalom od 50.000 KM.

Vlasnik „Balkanike“ 3. maja 2006. godine postaje kompanija „Corp system“ sa Britanskih Djevičanskih ostrva, a dvije godine kasnije novi vlasnik je „Montrade“ iz Vilmingtona. Promjena vlasnika je izvršena jer je „Balkal“ otišao u stečaj i to zbog neplaćenih milionskih poreskih obaveza. Dug za neplaćene poreze bio je veći od 11 miliona KM.

„Balkanika“ nije poslovala od 2005. do 2008. godine. Ukupni promet u 2007. godini iznosio je 2.000 KM. Akumulirani gubitak bio je 65.000 KM, dok su neizmirene obaveze po kreditu iznosile 100.000 KM. Iako „Balkanika“ ima katastrofalno loše finansijske pokazatelje, Banka joj odobrava kredit od 7,6 miliona KM. U ček-listi BIB-a zahtjev za kredit vodi se kao nepotpun. Kreditna prezentacija nije potpisana i nije na obrascu, utvrdila je devizna inspekcija.

„Balkanika“ kreditom BIB-a kupuje 51.458.064 akcija „Birača“ po cijeni 0,31 KM. Balkan Banka je kredit „Balkanici“ uplatila tek naredni dan, kada su akcije „Birača“ bile jeftinije za 10 pfeniga.

Ukupna vrijednost kupljenih akcija iznosila je 15.951.994 KM, a ukupna obaveza „Balkanike“ po navedenoj kupovini iznosila je 16 miliona KM. Ostatak sredstava od 8,4 miliona KM „Balkanika“ je obezbijedila pozajmicom koju im je odobrila firma „Inprexum“ iz SAD. Ovaj nerezident je registrovan na poštanskom boksu i zapravo je prikriveno povezano lice BIB-a, utvrdili su inspektori.

„Zajedničko ulaganje im je bilo neophodno jer je Zakonom o bankama RS dozvoljena maksimalna kreditna izloženost prema jednom klijentu 40 odsto kapitala banke. U tom trenutku to je 18,9 miliona KM, što znači da je BIB „Balkaniki“ odobrila maksimalan iznos kredita od 7,6 miliona KM. Za preostali iznos kredita uskaču poslovni „prijatelji“ registrovani po poštanskim boksovima. „Prijateljima“ će uložena sredstva biti uredno vraćena kada BIB ojača i maksimalna izloženost poraste na 15,7 miliona KM. Kad se taj iznos pomnoži sa „četiri sokola“ (Inegra, Kvasko, Kapitalni projekti i Balkanika) dobiće se iznos od 62,8 miliona KM“, zapisala je direktorica Republičkog deviznog inspektorata Zorica Cvijanović.

„Inprexum“ odobrava „Balkanici“ pozajmicu od 8,4 miliona KM i zalaže svoje akcija „Birača“ kao obezbjeđenje kredita koji je „Balkanika“ podigla kod BIB-a. „Balkanici“ u pomoć priskaču još dva nerezidenta i pozajmljuju joj dodatnih 4,78 miliona KM koji su korišteni za vraćanje kredita BIB-a. Svi krediti od nerezidenata su dobijeni „na riječ“.

Gubitak i obezvređenje akcija „Birača“

„Svrha ove kupovina akcija „Birača“ preko povezanog lica „Balkanike“ jeste da se „Inprexum“ izvuče iz „Birača“, a da se gubitak i obezvređenje akcija „Birača“ prenese na deponente BIB-a. UKIO Bankas i UKIO Banko Investicone Grupe osnivaju društva u of-šor zonama i zajedno sa BIB-om ih koriste za prevare. Dojč banka 2009. godine prestaje da sarađuje sa BIB-om zbog sumnje da pere pare“, piše Cvijanović.

Jedan od primjera kako se sve izvlačio novac iz Balkan banke predstavlja prodaja namještaja i računara koji su poslije „papreno“ iznajmljeni, pa ponovo kupljeni po znatno većoj cijeni od iste firme.

„Balkanika“ je do kraja 2009. godine nagomilala gubitak od 1,5 miliona KM. BIB zbog toga prodaje kompletan vlastiti namještaj „Balkanici“ za 806 hiljada KM. Odmah naredni dan BIB sklapa ugovor kojim isti taj namještaj iznajmljuje od „Balkanike“ za 45 hiljada KM. Godinu dana kasnije „Balkanika“ kupuje od BIB-a i računarsku opremu za 185.263 KM. Naravno, „Balkanika“ potom istu tu opremu iznajmljuje BIB-u!

Naredne godine, u septembru, „Balkanika“ opremu i namještaj prodaje BIB-u za 894.978 KM (namještaj 638.096 KM, računarska oprema 256.840 KM). Ukupna zakupnina koju je „Balkanika“ naplatila od BIB-a iznosi 904.498 KM. „Balkanika“ je, drugim riječima, na ovom poslu zaradila 676.494 KM, dok je BIB za isti iznos oštećena.
VSTV potvrdio da su vlasnici IP adresa koje je objavio CAPITAL.ba

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) danas je povodom informacija o prebacivanja novčanih transakcija sa dvije IP adrese VSTV objavljenih na poslovnom portalu CAPITAL.ba, koje su prenijele brojne druge medijske kuće u BiH, saopštio da su “na zahtjev nadležnih istražnih organa, spremni osigurati sve neophodne i dostupne podatke o činjenicama vezanim za navedeno korištenje informacione opreme”.

Iz VSTV BiH navode da se “do sada niko od nadležnih istražnih organa nije obratio sa zahtjevom za utvrđivanje činjenica vezanih za spomenuto korištenje opreme za provođenje navedenih novčanih transakcija“.

– Činjenica je da je Visoko sudsko i tužilačko vijeće vlasnik spomenutih IP adresa, potvrdili su iz VSTS pisanje CAPITAL-a.

Iz VSTS BiH objašnjavaju kako je, u skladu sa zakonskim nadležnostima, uspostavilo i vrši održavanje jedinstvenog pravosudnog informacionog sistema za sve sudove i tužilaštva u Bosni i Hercegovini.

Navode da njihov informacioni sistem, pored softverskih rješenja za upravljanje predmetima u sudovima i tužilaštvima, obuhvata i usluge pristupa internetu za preko 5.000 korisnika u sudovima i tužilaštvima u BiH, izuzimajući Sud BiH, Tužilaštvo BiH i pravosudne institucije Brčko Distrikta BiH koji imaju zaseban pristup internetu.

Ono što bi naglasili jeste da je preko navedenih IP adresa oko 5.000 korisnika u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini ima pristup internetu. Dakle, 5.000 korisnika iz svih sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini (izuzev gore navedenih) je, u naznačenom periodu 2012. godine, moglo pristupiti internetu preko ovih adresa, saopšteno je iz VSTS-a.

Autor: CAPITAL.ba