SDA KS: Puna podrška projektima i Vladi KS

313

Kolegij Kantonalnog odbora SDA Sarajevo, na današnjoj sjednici, razmatrao je tekuća pitanja koja se tiču ukupnog stanja u Kantonu Sarajevo s naglaskom na rad Vlade KS i insfrastrukturne projekte koji su u toku.

Zaključci kolegija KO SDA Sarajevo:

1.Pozdravljamo početak radova na Prvoj transverzali u Sarajevu, na raskrsnici ulica Halida Kajtaza i Kranjčevića, čime je nakon 40 godina pokrenuta izgradnja ovog vitalno važnog infrastrukturnog projekata za Kanton Sarajevo. Angažman Vlade Kantona Sarajevo i kadrova SDA u Ministarstvu saobraćaja KS, Ministarstvu prostornog uređenja KS, Direkciji za ceste KS, te načelnika opština Centar i Novo Sarajevo odražavaju našu opredjeljenost izgradnji i infrastrukturnim projektima.

2.Dajemo punu podršku radovima na obnovi šina i tramvajske pruge na glavnoj saobraćajnici na Marijin Dvoru, nakon pune 42 godine, koje provodi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo.

3. Pozdravljamo rješavanje imovinsko – pravnih odnosa na trasi Južne longitudinale i aktivnosti Ministarstva saobraćaja KS i načelnika Općine Novo Sarajevo čime je otkočen proces izgradnje ove važne saobraćajnice bitne za funkcionisanje modernog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

4.Raduje nas skori početak radova na tunelu na Prvoj transverzali kao rezultat aktivnosti Ministarstva saobraćaja KS kao nosioca projekta, te angažmana i posvećenosti načelnika Općine Vogošća i Općine Centar ovom projektu.

5. Pozdravljamo ulazak u završnu fazu radova, vrijednu 4.9 miliona KM, na realizaciji projekta izgradnje gradske saobraćajnice Devete transferzale u saradnji Ministarstva saobraćaja KS, Direkcije za puteve KS i Općine Novi Grad i njenog načelnika u ukupnoj vrijednosti projekta od 15 miliona KM.

6. Ohrabruju nas finalne aktivnosti na potpisivanju sporazuma o finansijskoj konstrukciji za tramvajsku prugu Ilidža – Hrasnica i kreiranje pretpostavki za skori početak radova na ovom projektu od posebnog značaja za Kanton Sarajevo i njegove građane.

SDA Sarajevo daje punu podršku Vladi kantona Sarajevo koja je okrenuta radu i projektima, te svojim kadrovima na nivou ministara i načelnika koji implementiraju strategije SDA izgrađene na bazi programa i strukovnih politika, kao i stručnim kadrovima iz reda naših koalicionih partnera.

Stranka demokratske akcije Sarajevo ostaje opredjeljena infrastrukturnoj izgradnji koja odražava našu predanost razvoju modernog, funkcionalnog i lijepog Sarajeva za sve njegove građane.