SDP Foča zloupotrebljava lične podatke i falsificira potpise povratnika!

122

Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini su raspisani za 15. novembar, s toga su pred nama dva vruća mjeseca u političkoj areni Bosne i Hercegovine.

Ono što treba da brine jeste, da i dalje dešavalju mnogobrojne malverzacije i veliki propusti u izbornom procesu, od dana objavljivanja izbora, a koje će se i dalje dešavati do samog okončanja izbora. Članovi CIK-a, očito nemaju ni vremena da se bave zahtjevima koje stižu na njihovu adresu, jer politički pritisci koji manifestuju na njihov rad se očituju na mnogobronim ne riješenim slučajevima.

Ono što definitivno zabrinjava, jeste situacija u manjem bosanskohercegovačkom entitetu, u kojem se politički predstavnici Bošnjaka susreću sa mnogobrojnim izbornim prevarama, a koja se institucionalno „legalizuje“. Dodatna zabrinutost je naglašena, što kreatori takvih malverzacija imaju saučesnike, odnosno u dosta slučajeva i izvršioce u onim političkim partijama koje se nominalno nazivaju pro-bosanske.

Jedan od najaktuelnijih primjera, jeste zahtjev gospodina Nedžada Krše iz općine Foča koji je uputio na adresu Centralne izborne komisije BiH, a odnosi se na zloupotrebu ličnih podataka i falsificiranja potpisa njega i njegovih članova porodice.

Nedžad Kršo, je povratnik u općinu Foča, nastanjen u mjesnoj zajednici Tjentište, gdje živi sa svojom suprugom Mirsadom, te sinom Fuadom i kćerkom Fuadom.

Pošto sam imao priliku, da na direktan i indirektan načun budem učesnik u prethodnim izbornim ciklusima, veoma sam upoznat sa političkom situacijom u općini Foča, te sam na taj način i kroz neformalan razgovor sa svojim komšijama, koji su aktivisti općinske organizacije SDP Foča da se na listi podrške za SDP Foča, a koja je ujedno i jedan od ključnih dokumenata za prijavu i registraciju političkih subjekata na lokalnim izborima, pored mog, nalaze imena moje supruge Mirsade, sina Fuada i kćerke Fuade, zajedno sa našim ličnim podacima i falsifikovanim potpisima.

Ja, odgovorno tvrdim da ja, kao i ostali članovi mojeg domaćinstva nikada nismo davali svoje lične podatke, kao ni da smo potpisivali pristupnice, liste podrške, ni ti bilo koje slične dokumente od strane SDP Foča. Ja, lično sam već duži niz godina politički aktivista SDA Foča. Moj sin Fuad je bio na listi za lokalne izbore 2016 ispred zajedničke probosanske liste koja je predvodila SDA, moja kćerka Fuada jedna je od kandidatkinja liste „Zajedno za NAŠU FOČU“ koju predvodi SDA na predstojećim lokalnim izborima. S toga smatram, da zloupotreba ličnih podataka (JMBG i broja ličnih karti) predstavlja grupo kršenje zakona i propisanih procedura koje su definisane izbornim zakonom.

Po saznanju navedenih informacija, obratio sam se nadležnim organima, te sam uputio dopis i zahtjev prema Centralnoj izbornoj komisiji, u kojem izričito tražim da se moje i imena članova moje porodice zajedno sa svim ličnim podacima brišu sa svih dokumenata i obrazaca koje odnose na izborni procesu kojem je naveden SDP Foča, te da se lica odgovorna za navedene aktivnosti sankcionišu.

Ja lično, imam namjeru da podignem prijavu protiv pravnog subjekta SDP Foča i članova užeg rukovodstva, zbog zloupotrebe ličnih podataka i falsifikovanja potpisa.

Politička zastupljenost Bošnjaka u manjem bh. entitetu je uvijek bilo bolno pitanje za za velike bošnjačke i pro-bosanske stranke, još kada kroz institucionalni aparthejd saveznici takvim politika budu politički akteri koji se još uvijek zalažu za „bratsvo i jedinsto“ naših naroda, ne možemo očekivati pozitivno ishodu.

Treba se zapitati koja je pozadina da se u Foči, povratnicima Bošnjacima gura kao rješenje lokalna općinska organizacija SDP-a, koja je pored toga što je aktivirana u januaru 2020. godine, na spiskovima i obrascima koja su potrebni za političku participaciju 85%  podrške dolazi od strane stanovnika srpske nacionalnosti, a ostatak dolazi od ukradenih ličnih podataka i falsifikovanih potpisa povratnika Bošnjaka.

Kako to da se na listi SDP Foča za predstojeće izbore, nalaze ljudi koji su uposlenici općinske administracije, koji su u statusu državnih službenika i koji u toku radnog vremena vrše političke aktivnosti, a da za to imaju prećutnu saglasnost glavnih političkih aktera u Foči?

“Simptomatično je, da pored svoje uloge, a to je rasparčavanje već dovoljno male političke zastupljenosti u organima vlasti u RS-u, SDP, koji je u više navrata odbio zajedničko pro-bosansko djelovanje u Foči, isto kao što je uradio i u Srebrenici, te svim ostalim općinama RS-a, bestidno i bez imalo suzdržavanja krši sve moguće procedure izbornog procesa”, poručuju iz Koordinacije “NAŠA FOČA”.