SAFF

Šejh Aid el-Karni: Islamski učenjaci i daije u Saudiji se ne trude u širenju ispravnog vjerovanja

Facebook
Twitter
WhatsApp

Prema pisanju novina ”Sabq”, poznati saudijski daija dr. Aid el-Karni priznao je da su hutbe koje drže imami i hatibi po saudijskim džamijima vrlo slabe i da nemaju utjecaja na saudijsko društvo, naglašavajući da hutbe drže nekvalificirani ljudi.

U toku sastanka sa novinarima, a nakon njegovog predavanja na Osmom omladinskom forumu koji je jučer otvoren pod pokroviteljstvom princa Sauda ibn Naifa, emira istočne regije, šejh Aid el-Karni je, između ostaloga, rekao: ”Većina hutbi u saudijskim džamijama su slabe, izuzimajući vrlo mali broj istaknutih hatiba u Saudijskoj Arabiji. Prisustvovao sam hutbama u mnogim našim džamijama i uočio sam da se hatibi u svojim hutbama uopće ne fokusiraju na važne i aktuelne teme i pitanja, niti koriste metode koje će ostaviti dojam i utjecaj na slušatelje. Stoga, pozivam da se u Saudiji, poput ostalih arapsko-islamskih zemalja, otvore posebne obrazovne institucije, odnosno instituti za usavršavanje govorništva.  Kod nas u Saudijskoj Arabiji je uglavnom nizak nivo govorništva i erudicije kod imama koji drže hutbe, za razliku od Turske, Egipta i Indonezije, gdje postoje specijalistički instituti za usavršavanje i edukaciju hatiba, koji su kasnije spremni da drže kvalitetne hutbe pred hiljadama vjernika. Mi u Saudijskoj Arabiji imamo alima koji su prevalili sedamdesetu, a posjeduju vrlo slabe govorne sposobnosti.”

Šejh Aid el-Karni osvrnuo se i na sljedbenike ekstremnih ideja, rekavši: ”Ja sam raspravljao sa nekim nosiocima i sljedbenicima devijantnih ideja i na osnovu sumnji i dilema kojima su zaokupirani, mogu reči da oni kod sebe imaju dvije vrste sumnji (šubhi). Prva je zbog nedostatka znanja, a druga je produkt slijepog slijeđenja i vrijeđanja islamskih učenjaka. Ja vidim riješenje u tome da učenjaci i daije odlaze kod tih ljudi i da razgovaraju sa njima. Smatram da islamski učenjaci i daije u Saudijskoj Arabiji ne ulažu dovoljno truda u objašnjavanju i širenju ispravnog islamskog vjerovanja. Ako bismo njihov angažman posmatrali kroz održavanje predavanja, seminara i hutbi, vidjeli bismo da je maksimalno 20% alima i daija angažirano na tom polju.

Saudijski univerziteti dali su hiljade diplomanata i mladih islamskih alima i daija. Gdje su oni i kakav je njihov angažman? Smatram da je njihova obaveza da izađu na teren, da uđu u narod,  da se druže sa omladinom, jer kada omladina izgubi prave vodiče i predvodnike, ona će napuštati državu tražeći sebi alternativu.”

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA