Slika dana: Hafiz Sulejman Bugari u studentskim danima

Fotografija je nastala 1998.godine u Medini, u vrijeme kada je hafiz Sulejman Bugari bio student

9051