Slučaj Čemerno: „Inspektor SIPA-e mi je prijetio da ću u zatvor, da će mi djeca ostati siročad”

503

Svjedočenjem Kemala Škulja i Muriza Sikirića nastavljen je proces u slučaju Čemerno. Svjedoci Tužilaštva BiH danas su, a posebno Muriz Sikirić, pojasnili Sudu BiH da su izjave dali pod prisilom i ucjenom.

„Inspektor SIPA-e mi je prijetio da ću u zatvor, da će mi djeca ostati siročad. Nudili su mi da budem zaštićeni svjedok, odbio sam to. Tužilac mi je u toku ispitivanja sugerirao imena jer se ja nisam sjećao“, kazao je Sikirić, a odbrane optuženih ponovo su istakle da svjedoci u toku istrage nisu snimani šo je suprotno zakonu.

Tužilac Vladimir Simović u svom dodatnom ispitivanju pitao je svjedoka jesu li mu pročitana prava, što je svjedok potvrdio, ali napomenuo tužioca da je ovaj isto čuo pritisak i „prepadanje od strane inspektora“.

Inače, Sikirić je bio u akciji na Čemernom, a kazao je da im je Teufik Turudić zvani Tufo bio „kao komandir voda“.

„Džemal Hadžić moguće je isto da nam se obratio. Imali smo cilj akcije, a to je uništenje haubica koje su granatirale Brezu, Visoko, okolna mjesta“, kazao je Sikirić.

Govorio je o tome kako su u jutarnjim satima došli na plato na Čemerno, da je bila magla, jer je noć prije padala kiša i da je bila smanjena vidljivost.

„Sa mnom su bili Benjamin, Haris i Salih Sikira. Vidio sam i štalu gdje je bila municija i sanduci. Prošli smo pored štale i došli do haubica, neke smo gurnuli niz litice, a nešto minirali bombama i nišanskim spravama. Pobjegli smo niz jednu stranu prema Mahmutović Rijeci“, ispričao je Sikirić.

Advokatima odbrane je potvrdio da nije bilo zarobljenih, te da su naišli na otpor srpskih vojnika i da su u razmjeni vatre stigli do haubica.

„Mi smo uzvraćali vatru i savladali ih u tome“, dodao je Sikirić, koji je te 1992. imao 21 godinu.

Drugi svjedok Kemal Škulj, dobrovoljac u odbrani BiH od agresije kako je kazao iz Kaknja je krenuo s ostalom grupom u deblokadu Sarajeva, ali nakon što nisu mogli doći do Sarajeva, završili su u Brezi u osnovnoj školi. Kazao je da je komandir njegovog voda, tačnije grupe, bio Mirzet Škulj i da je njegov vod otišao ka Misoči.

„Druga grupa je otišla ka Čemernom. Teufik Turudić je bio na čelu tog voda. Samo je došla takva naredba da se ide gore da se unište haubice. Znam da je Kovač Rahman, moj komšija poginuo gore, sve sam to kasnije čuo“, kazao je Škulj.

On je tužiocu kazao da mu je lično Simović prilikom davanja iskaza u Tužilaštvu BiH čitao imena, a da on i ne zna jesu li bila ta lica tu ili ne, jer je Misoča daleko od mjesta događaja o kojem treba da svjedoči.

Škulj je potvrdio konstataciju advokata Ifeta Ferageta da je upoznao optužene 25 godina poslije događaja. Potvrdio je i da je rekao tužiocu da on nije bio tu.

„Rekao sam da se ne mogu sjetiti ni ko je bio sa mnom u vodu“, dodao je Škulj.

(Patria)