Tarik Suvejdan: Pitanje Palestine nije pitanje Palestinaca, već pitanje islamskog ummeta

515

Piše: dr. Tarik Suvejdan

Pitanje Palestine nije samo pitanje Palestinaca, to je pitanje islamskog ummeta, pitanje sukoba civilizacija i pitanje islamske zadužbine (vakufa). Ta značenja moraju biti u srcu svakog muslimana koji ima i trun imana u svom srcu, jer je najveće zlo danas cionistička okupacija Palestine.

Međutim, priča i diskusija o Palestini ne smije postat sama sebi svrha, već mi moramo usmjeriti pažnju na to da naš krajnji cilj nije palestinsko jedinstvo. Mi pozivamo isključivo u jedinstvo na Istini, samo zato što je odvajanje istine od zablude Božji imperativ i zakon na zemlji.

Također bismo, u medijskom prostoru, trebali razdvojiti i napraviti jasnu distinkciju između arapskih naroda i izdajničkih vlada, jer su arapski narodi protiv sporazuma o normalizaciji odnosa sa okupatorskim cionističkim entitetom. I još jednom skrećem pažnju na potrebu iskorištavanja globalne podrške palestinskoj stvari u svakom pogledu.