SAFF

Tražili smo spas u hladu Allahovog Arša i našli smo ga u islamskom bratstvu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Imam Šafija, rekao je: ”Tražili smo način da ostavimo grijehe, pa smo ga našli u duha-namazu.

Tražili smo svjetlo u kaburu, pa smo ga našli u učenju Kur'ana. 

Tražili smo način da pređemo preko Sirat-ćuprije, pa smo ga našli u dobrovoljnom postu i udjeljivanju sadake.

Tražili smo spas u hladu Allahovog Arša i našli smo ga u islamskom bratstvu.”

Ključ neba je dova

Komentirajući ajet: ”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravome putu.” (El-Bekara, 186.), imam Es-Sujuti, rekao je: ”Ključ mora su lađe, ključ Zemlje su putevi, a ključ neba je dova.” (Ed-Durru-l-mensur fi tefsiri bil-me'sur, I/470.)

Ko želi činiti dobročinstvo ocu neka donosi salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem 

Šejh Muhamed Emin el-Šenkiti, autor znamenitog tefsira Advaul-bejan, rekao je: ”Salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatra se čovjekovim dobročinstvom prema njegovom ocu. To je zato što melek koji Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi salavate koje ljudi donose na njega, kaže: ‘Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, donosi salavat na tebe.’

Dakle, onaj ko donosi salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, razlog je da se ime njegovog oca spomene Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a to je jedan od najvećih vidova dobročinstva.”

Prenosi se od Ebu Bekra, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Donosite što više salavata na mene, jer je Uzvišeni Allah odredio meleka koji stoji pored mog kabura, pa kada neko iz mog ummeta donese salavat na mene, taj melek mi kaže: ‘Muhammede, taj i taj čovjek, sin toga i toga, je ovog trenutka donio salavat na tebe.”’ (Dejlemi, šejh Albani ga je ocijenio kao dobar – hasen hadis)

A imam Ibnul-Dževzi, rekao je: ”Znajte, Allah vam se smilovao, da postoji deset počasti u donošenju salavata na našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to su:

– Allahov salavat na onoga ko donosi salavat na Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem

– Šefa'at (zagovor) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Sudnjem danu

– Slijeđenje primjera časnih meleka (jer i oni donose salavat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem) 

– Razlikovanje od munafika i nevjernika

– Brisanje grijeha 

– Ispunjavanje želja i potreba 

– Prosvjetljenje vanjštine i nutrine 

– Spas od kazne na Ahiretu 

– Ulazak u Džennet, kuću vječnog odmora i rahatluka 

– Selam Gospodara svih svjetova 

(Bustanul-va'izin, I/287.) 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA