utorak, 9. august 2022 / 11. muharrem 1444

SAFF

Trojica mladića doprinijela su uspostavljanju prve islamske države u Medini

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Tri mladića činili su glavne stubove na kojima je izgrađena prva, zlatna država islama u Medini:
Es'ad ibn Zurare
Mus'ab ibn ‘Umejr
Sa'd ibn Muaz.

Tako je Es'ad ibn Zurare bio član prve ensarijanske delegacije i prvi od koga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo riječi koje su odagnale gorčinu dugotrajnih iskušenja i nedaća. Čuo je riječi koje je željno iščekivao, riječi zadovoljstva islamom stanovnika Medine (tadašnjeg Jesriba) i spremnosti da ga podrže i brane svojim životima.
Te riječi su odredile tokove daljnih dešavanja i to je bio dan kada je Allah, dželle šanuhu, uzvisio Svoju vjeru, pomogao Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ispunio Svoja obećanja njemu, kao što navode autori sira ili životopisa Allahovog Poslanika.

Mladić Es'ad ibn Zurare nije se pravdao time što je nov u vjeri i što je netom postao musliman, niti nedostatkom iskustva i vještine u tome, već je pomagao da'vu i poziv u islam u skladu sa svojim mogućnostima, učinivši svoj dom centrom najopasnijeg poziva u to vrijeme.

Također je radio kao vodič, pratilac i pomagač Mus'aba ibn ‘Umejra, i bio je poput Ebu Bekra, radijallahu anhu, Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.

Što se Mus'aba ibn ‘Umejra tiče, on je bio, savremenim jezikom rečeno, nosilac alternativnog političkog projekta i vođa islamske ”stranke” i pokreta koji je nastao u Medini, i koji je obavio ogroman posao na polju da've, od pripreme i edukacije sljedbenika, preko interakcije sa zajednicom, do traženja podrške i pomoći.

A što se pak Sa'da ibn Muaza tiče, on je bio posljednja potrebna karika, snaga koja podržava projekat, pomoć i podrška koju su Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegov ambasador Mus'ab ibn ‘Umejr, pokušavali da pronađu.
Sa'dova podrška je donijela radost i osmijeh na lice Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kada je saznao da je ta podrška ostvarena, odmah je odlučio učiniti Hidžru u Medinu, izjavljujući svoju potpunu spremnost da Medina postane prva država islama.
Es'ad, Mus'ab i Sa'd: prvi je prihvatio poziv u islam, drugi je bio nosilac da've, a treći je bio pomagač i podrška da've, svi su bili mladi, svi su odisali optimizmom i svi su imali visoke težnje i ambicije. Zanimala ih je samo snaga i svetost da'vetskog projekta, te njegova sposobnost da riješi njihove probleme i podigne ih sa dna i spasi ambisa pred kojim su se nalazili.

Koliko su nam samo danas, među našom muslimanskom omladinom, potrebni pokretači sa hrabrim stavom, poput Es'ada ibn Zurare, radijallahu anhu, poput izvanrednog i pouzdanog nosioca da've kao što je Mus'ab ibn ‘Umejr, i poput junaka sa snagom i utjecajem kao što je Sa'd ibn Muaz.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA