SAFF

Udruženje generala BiH o Dobrovoljačkoj: Izborili smo se za istinu u Hagu, izborit ćemo se i u Sarajevu

Facebook
Twitter
WhatsApp

Udruženje generala Bosne i Hercegovine uputilo je otvoreno pismo u povodu potvrđivanja optužnice za događanja u Dobrovoljačkoj ulici u maju 1992. godine.

Oni kao i ostalih 13 udruženja pozivaju Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće da sagledaju i istraže da li je došlo do zloupotrebe u postupku podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka. Poručili su: “Izborili smo se za istinu u Haagu, borit ćemo se i izboriti i za istinu u Sarajevu!”

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

– I pored jasnih zahtjeva koje smo na osnovu dokaza, odluka MKSJ, sudova u Londonu i Beču i Tužilaštva BiH, iznijeli na press konferenciji održanoj 5. maja ove godine, ne samo da javnost nije dobila nikakve argumentovane odgovore o podizanju optužnice za dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, nego smo 12. maja putem medija obaviješteni da je optužnica potvrđena što dodatno izaziva sumnju da se radi o političkim pritiscima u ovom predmetu, zbog čega ponovo insistiramo da se, prije nego što optužnica stane na pravnu snagu, u ovom slučaju detaljno pregledaju svi priloženi dokazi, kao i sve odluke koje su tome prethodile, a prvenstveno odluke MKSJ-a i Tužilaštva BiH iz 2012. Godine, po kojima nije bilo dokaza za podizanje optužnica.

Da li je moguće da je sudija koji je potvrdio optužnicu za samo nekoliko dana uspio pregledati 500 dokaza i 277 svjedočenja koji su, kako su mediji objavili, priloženi uz optužnicu, ili da utvrdi koji su to novi dokazi, i zašto se nekome nakon 20 godina toliko žuri?

Da li je došlo do zloupotrebe u postupku podizanja optužnice

Ponovo podsjećamo na zahtjeve koje smo iznijeli na press konferenciji koju su organizirali Udruženje generala i veterani odreda Lasta, a koje su podržali branitelji iz još devet udruženja i udruženja žrtava:

Pozivamo Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće da sagledaju i istraže da li je došlo do zloupotrebe u postupku podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka imajući u vidu:

1. Odluku Haškog tužiteljstva o Dobrovoljačkoj,
2. Presudu britanskog suda kada je po potjernici iz Srbije zbog događaja u Dobrovoljačkoj uhapšen Ejup Ganić, a koja se temeljila na haškim dokumentima,
3. Presude suda u Austriji kada je opet po potjernici iz Srbije uhapšen Jovan Divjak, a koja je u potpunosti uvažila odluku britanskog suda i haške dokumente,
4. Odluku Tužilaštva BiH o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka.

A posebno tražimo od OHR-a, OSCE-a i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da izvrše monitoring ovog slučaja.

Nakon podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka tražimo odgovore na sljedeća pitanja:

1.Na osnovu čega je ponovo pokrenuta istraga o Dobrovoljačkoj nakon svih ovih odluka, pogotovo nakon odluke Tužilaštva BiH iz 2012. godine?

2.Koji su se to “novi dokazi” pojavili nakon 30 godina i da li je u pravu bio Haški sud koji je smatrao da se radi o politički motiviranom slučaju? Dosje haškog tužilaštva na 377 stranica u kojem smatra da nema krivične odgovornosti za pojedince koji su se danas našli u optužnici Tužilaštva BiH sa svim objašnjenjima i imenima nalazi se u Tužilaštvu BiH. Do kraja ćemo insistirati na zakonitosti u postupku Tužilaštva BiH i upravo zbog toga tražimo da se i međunarodne institucije uključe u monitoring ovog slučaja, posebno u analizu obustavljene istrage iz 2012. godine kada je saslušano više od 350 svjedoka, među kojima i pripadnici međunarodnih organizacija i svjedoci iz Srbije.

Tražit ćemo i utvrđivanje veze između odluke Ustavnog suda BiH, koji nije naložio novu istragu nego je samo obeštetio dvije apelantkinje zbog greške Tužilaštva BiH, odnosno da li je Tužilaštvo BiH zloupotrijebilo odluku Ustavnog suda BiH da ponovo pokrene istragu o Dobrovoljačkoj?

Nijedna optužnica protiv onih koji su ubijali građane Sarajeva

Dok svjedočimo brojnim istragama protiv onih koji su branili zemlju i Sarajevo, među kojima su i istrage u kojima je završen Viktor Bubanj, završen Veliki park, završena Dobrovoljačka, sramotna je činjenica da ni 30 godina od početka opsade Sarajeva nema niti jedne optužnice protiv onih koji su grad držali pod opsadom i ubijali građane Sarajeva. Nema istraga za opsadu Goražda, Bihaća, Tešnja…

1. Tražimo da se uspostavi monitoring od VSTV-a i međunarodnih organizacija u pogledu sabotaže i blokade istraga za opsadu Sarajeva od strane Tužilaštva BiH. Ukoliko se do kraja ove godine ne podignu optužnice za opsadu Sarajeva tražit ćemo odgovornost rukovodećih tužilaca i svih nadležnih tužilaca uključenih u progon ratnih zločinaca, uključujuću i krivičnu odgovornost.

2. Tražimo da Tužilaštvo BiH hitno, shodno odluci Vijeća ministara BiH i Revidiranoj strategiji stavi u prioritet 300 predmeta A kategorije Pravila puta dostavljenih od haškog suda, među kojima su i desetine saglasnosti koje se odnose na opsadu Sarajeva.

Slučaj Dobrovoljačka je od početka ispolitiziran, s jasnom ulogom Beograda, kako bi se izjednačile strane u ratu i kako bi se promijenio sam karakter rata. Niti su svi bili isti, niti je u BiH bio građanski rat. Presude Haškog tribunala su to decidno potvrdile. Nema balansiranja odgovornosti i nema relativiziranja zločina. Patriotama BiH istina je vrhovni prioritet. Izborili smo se za istinu u Haagu, borit ćemo se i izboriti i za istinu u Sarajevu!

Napominjemo da su iza navedenih stavova stala slijedeća udruženja:

1. Udruženje generala Bosne i Hercegovine
2. Udruženje Veterana specijalne policije Lasta
3. Udruženje Prva brigada policije Stari grad
4. Udruženje policije 1995
5. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH
6. Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka Kantona Sarajevo
7. Udruženje dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka Federacije BiH
8. Koordinacija temeljnih boračkih udruženja Federacije BiH
9. Savez brigadnih udruženja Prvog korpusa Armije RBiH
10. Specijalna jedinica MUP-a RBiH – Odred policije Bosna
11. Udruženje žrtava i svjedoka genocida
12. Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa
13. Savez udruženja logoraša Unsko-sanskog kantona Irfan Ljubljankić i
14. Sva općinska druženja logoraša Unsko-sanskog kantona

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA