Uzroci otvaranja kapija dobra, nafake, berićeta, znanja, sigurnosti, smirenosti i sreće

912

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Allahovo lijepo ime El-Fettâh – Onaj Koji sve rješava, otvara i otklanja prepreke, dolazi u obliku hiperbole ili pojačanog značenja riječi el-feth – tj. Allah je Onaj Koji mnogo otvara vrata Svojih nebrojenih blagodati. Allah je Onaj Koji otvara ono što je zatvoreno i nedostupno od uzroka uspjeha, pobjede i sl. On ljudima otvara sva vrata dobra.

Vrste Allahovog fetha

El-Feth može značiti i pravednu presudu parničarima. Arapi kadiju zovu još i el-fatih, tj. onaj koji otkriva ili razotkriva stepen istinitosti i vjerodostojnosti svjedočenja, argumenata i presuđuje među ljudima u njihovim sporovima.

 Allah naziva Sudnji dan ”Jevmul-feth”, jer je to Dan kada će Allah otvoriti Muhammedu, s.a.v.s., vrata dobra i šefa'ata, odnosno zauzimanja za grješnike iz njegovog ummeta, to je dan u kojem će Allah podučiti Muhammeda, s.a.v.s., određenim dovama i zahvalama Allahu, koje prije toga nije znao. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Zatim će me Allah podučiti riječima pohvale kojima ću Ga hvaliti i veličati, a kojima nije podučio nikoga prije mene. Zatim će biti rečeno: ‘Muhammede, podigni glavu, traži i dat će ti se, zauzimaj se i tvoje zauzimanje će biti prihvaćeno.”’ (Buharija)

El-Feth može značiti i en-nasr – pobjedu i pomoć, jer Allah otvara vrata pobjede i pomoći, ali i vrata poniženja. Pobjedu Allah veže za Sebe da bi objasnio Svojim robovima da se od Allaha jedinog traži pomoć i pobjeda, kao što dolazi u ajetu:  ”A Allah će, sigurno, pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će se oni zbog onoga što su u dušama svojim krili kajati.” (El-Ma'ida, 52.)

Naše je da se trudimo i da sve uzroke koji vode do pobjede ispoštujemo, ali sama pobjeda je od Allaha.

El-Feth također može značiti i olakšavanje svega onoga što je u osnovi teško (تيسير كل عسير ). Odnosno, olakšavanje tegobe, davanje izlaza iz teške situacije, jer: ”Poslije teškoće dolazi olakšica.”

El-Fettâh je Onaj Koji otvara vrata upute

El-Fettâh je Onaj Koji bogobojaznim daruje unutrašnji (srčani ili duhovni) vid i pronicljivost, pa istinu uvijek vide istinom, a zabludu zabludom, i kod njih se ne miješaju istina i laž u vremenu velike smutnje i mnoštva razilaženja.

El-Fettâh otvara vrata upute (tevfika), na šta aludiraju riječi Šuajba, a.s., koji je govorio svome narodu: “A uputa moja i uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.” (Hud, 88.)

Kome Allah ne otvori vrata upute, niko ga uputiti ne može, makoliko bio učen, i kad je riječ o uputi, Allah, dž.š., u trenu otvori ljudsko srce i ono prihvati istinu.

Amir ibn Rebia, r.a., je ashab koji je među prvim Mekelijama primio islam. Pripremao se za hidžru u Abesiniju, zbog stalnog zlostavljanja muslimana od strane nevjernika, pa je želio da obavi neke poslove i pripremi porodicu prije nego krenu na put. Omer ibnul-Hatab r.a., koji tada još uvijek nije musliman, sreo je Amirovu suprugu, rekavši joj: ”Je li to nekud odlazite, Ummu Abdullah?” Rekla je: ”Da, tako mi Allaha! Odlazimo u zemlju koja je Allahov posjed kao i sve drugo, nakon što ste nas mučili i ponižavali na najgori način. Nadam se da će nam Allah u tome dati izlaz.” Omer je na to rekao: ”Allah vas čuvao na vašem putu!” Začuđena tim Omerovim riječima, Amirova supruga je kasnije rekla: ”Vidjela sam kod njega blagost koju nikada prije nije pokazao, a zatim je otišao. Kao da ga je rastužio naš odlazak i napuštanje Mekke. Nakon toga došao je moj muž i ja sam mu rekla: ‘Da si maloprije vidio Omera, kako je samo tužan zbog našeg odlaska.’ Amir me je upitao: ‘Da ti možda ne misliš da će on primiti islam?’ ‘Da’, odgovorila sam, a on mi je rekao: ‘Prije će Omerov magarac primiti islam od Omera.”’

Ovaj plemeniti ashab je bio izgubio svaku nadu u Omerovo primanje islama, jer je Omer bio žestoki protivnik islama i vrlo surov prema muslimanima. Međutim, ubrzo se desilo upravo ono u šta je ashab Amir potpuno sumnjao, Omer je primio islam. I ne samo to, već je pretekao u dobru ashaba koji je govorio da će Omerov magarac primiti islam prije Omera. Postao je treći čovjek po vrijednosti u islamskom ummetu, nakon Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i Ebu Bekra. Muhammed, s.a.v.s., nazvao ga je El-Faruk, a njegovo primanje islama značilo je ponos islamu i muslimanima.

Neki učenjaci su kazali: ”El-Fettâh je Onaj Koji otvara srca vjernika za spoznaju Allaha, a grješnicima otvara vrata magfireta, pa ako je i veliki grješnik, Allah mu otvori vrata oprosta, odnosno pokajanja, da bi mu oprostio, a ako je vjernik, otvara mu vrata spoznaje, jer nakon spoznaje iman je veći i jači, vidici su širi, čovjek je smireniji i sigurniji.”

U Allahovoj ruci su ključevi svakog dobra

Allah je Onaj Koji otvara sva vrata dobra; otvara ti vrata lijeka, opskrbe, posla, berićeta, braka, vrata duševnog mira i smiraja, vrata upute i dobrih djela.

Nekada čovjek oboli od neizlječive bolesti, svi ljekari se saglase da za tu bolest ne postoji lijek, da nema nade za takvog pacijenta i da će on ubrzo umrijeti usljed te bolesti. Međutim, desi se upravo suprotno od procjene ljekara.

Allahovi darovi su neizmjerni i oni stižu danju i noću, ali do tih darova se stiže shodno širini posude koja se zove tvoje srce i tvoja otvorenost prema tim darovima i prema dobrim djelima.

Stoga, vidjet ćemo da je nekome Allah otvorio vrata čestog učenja Kur'ana i druženja sa Kur'anom, nekome vrata nafila-namaza, pa mu namaz, pogotovo noćni namaz, postane slađi i draži od bilo kakvog dunjalučkog užitka.

Nekima otvori vrata posta, pa poste Davudov post ili redovno poste pritvrđeni nafila post, nekima opet otvori vrata čuvanja rodbinske veze, pa vidiš koliko su revnosni u posjećivanju rodbine i čuvanju tih veza, iako im fali na nekim drugim poljima, nekima je otvorio vrata dobročinstva i pomaganja potrebnima, bolesnima, jetimima, i sl., nekima je otvorio vrata da've i pozivanja ljudi u dobro, pa njihovu da'vu i njihov poziv ljudi prihvataju, itd.

I kada ti Allah otvori neka od ovih mnogobrojnih vrata dobrih djela i ibadeta i osjetiš širinu i smirenost u svojim grudima, nipošto ih ne zatvaraj ostavljajući ta dobra djela.

Negativni feth

Postoji i negativna vrsta fetha koja se u islamskoj terminologiji zove el-istidradž, a to je kada Allah silnicima i velikim grješnicima, još više otvori dunjaluk i dunjalučke blagodati da bi im kazna bila veća. To je postepeno povećavanje kazne, kao što dolazi u ajetu: ”I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.” (El-En'am, 44.)

Dakle, takvi su potpuno okrenuli glavu od Allahove objave, postali su ohole inadžije koji misle da su sami sebi dovoljni, da su potpuno neovisni, pa im je Allah otvorio sve kapije ovoga svijeta i njegovih užitaka, sve im je postalo dostupno, postali su bogati i ugledni.

To je stepen zasljepljujuće sreće i radosti zbog koje potpuno zaborave na zahvalnost Allahu, na samoobračun, na smrt i Sudnji dan. A zatim, iznenada, bez najave, bez predznaka, oni budu kažnjeni i upropašteni te u trenu zapadnu u potpuno beznađe i očaj. U ovom ajetu se, za potpuni očaj i beznađe, koristi izraz ”mublisun” koji dolazi od arapske riječi eblese (ابلس ) iz čijeg korijena je i riječ Iblis, i ta riječ ima tri značenja: tuga (huzn), žalost ili jad (hasret) i očaj (je'sun).

Oni su dovedeni u stanje potpune tuge, potpune žalosti i jada te potpunog očaja. A to znači da su izgubili svaku nadu u spas. Zato se Iblis zove Iblis, jer on pokušava rastužiti vjernike, pokušava ih ražalostiti i pokušava ih učiniti očajnim u pogledu Allahove milosti.

Budimo ključevi dobra a katanci zla

Bogobojaznost je jedan od najvećih uzroka otvaranja kapija dobra, nafake, berićeta, znanja, sigurnosti, smirenosti i sreće. Uzvišeni Allah, objavio je: ”A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.” (El-A'raf, 96.)

Ebu Husejn ez-Zendžani rekao je: ”Čija glavnica imetka bude takvaluk ili bogobojaznost, jezici teško mogu opisati njegovu zaradu i uspjeh u trgovini.” (El-Bejheki, Zuhd, str. 335.)

Održavanje rodbinske veze

Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ”Ko želi da mu se poveća opskrba (nafaka) i da ostane lijep spomen na njega, neka čuva rodbinsku vezu.” (Buharija i Muslim)

Sadaka

Imam El-Sindi, rekao je: ”Ne uskraćuj ono što je u tvojoj ruci, pa da ti Allah zatvori vrata opskrbe (nafake), jer darežljivost otvara vrata nafake, a škrtost ih zatvara.” (Hašijetu el-Sindi ala Sunen en-Nesai, V/74-75.)

Ne zaboravi …

Sehl ibn Sa'd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kod Allaha su riznice dobra i zla, njihovi ključevi su ljudi, pa blago onome koga Allah učini ključevima dobra, a katancima zla, a teško onome koga Allah učini ključevima zla, a katancima dobra.” (Taberani; Sahihul-džami’, hadis br. 4108.)

Vjernik nije zadovoljan osim da bude dobročinitelj, da bude ključ svakog dobra, popravljanja stanja, prosperiteta, upute i sl., a nevjernik i pokvarenjak nije zadovoljan osim da bude ključ zla, a katanac dobra, u šta se svakodnevno možemo uvjeriti.

Prvima su pomagači meleki, a drugima šejtani i posljedice te pomoći su vidljive: meleki upućuju i usmjeravaju vjernike, a šejtani zabluđuju grješnike.

Stoga, ako si na istini, ne boj se, jer Allah je El-Fettâh. Ljudi će izmišljati o tebi laži, spletkarit će protiv tebe, potvarat će te za ovo ili ono, pripisivati stvari koje nemaju veze sa istinom, ali ako si siguran da si na istini, ne boj se, i sjeti se Allahovih riječi: ”Zato se pouzdaj u Allaha, jer ti, doista, slijediš pravu istinu!” (En-Neml, 79.)

Ako iskreno vjeruješ da je Allah El-Fettâh, da je On Onaj Koji uzvisuje i unizuje, onda nećeš očajavati. Jer, onaj ko poznaje sebe neće mu nauditi ono što ljudi o njemu pričaju.

Ako malo bolje razmislimo vidjet ćemo da sve najgore i najružnije što nam se dešava dolazi od ljudi, a sve najljepše što nam se dešava dolazi od Allaha, ali mi i dalje nastojimo da se približimo ljudima, a udaljavamo se od Allaha, mislimo da je nafaka u ljudskim rukama, a zaboravljamo da je Er-Rezzâk na nebesima.

Naravni, mi se moramo držati zakonitosti koje je Allah uspostavio u kosmosu, trebamo uvažavati i uzimati uzroke koji vode uspjehu, prosperitetu i sl., ali nipošto se ne smijemo osloniti na te uzroke, jer Allah je Stvoritelj i uzroka i prouzročenog.

– Ne smijemo nikada zaboraviti da je Allah otvorio more Musau, a.s., onda kada su čak i njegovi sljedbenici bili ubijeđeni da će ih faraon stići sa svojom vojskom, pa su rekli: “Samo što nas nisu stigli!” Ali ih je Musa, a.s., smirio kada je rekao: “Neće!” – reče on – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” (Eš-Šu'ara, 61.-62.)

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah čuvao Junusa, a.s., u utrobi ribe sa: ”La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez-zeliminNema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si! a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!”(El-Enbija’, 87.)

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah učinio vatru hladnom i spasonosnom Ibrahimu, a.s., sa: ”Hasbijallahu ve ni'mel-vekil” – ”Dovoljan mi je Allah i divan je pomagač i zaštitnik!” ,

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah u jednom trenu izliječio Ejjuba, a.s., nakon njegovih riječi: “Mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!” (El-Enbija’, 83.)

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah opskrbio Merjemu, a.s., svježim voćem, a nije izlazila iz mihraba i kada ju je Zekerijjah, a.s., pitao: ”Odakle ti to”, ona je odgovorila: ”To je od Allaha.”

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah potopio cijelu Zemlju zbog dove Nuha, a.s.: ”I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila.” (El-Kamer, 11.)

– Ne smijemo zaboraviti da je Sara, žena Ibrahimova, a.s., obradovana sinom a bila je stara i nerotkinja.

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah, dž.š., nakon što je Isau, a.s., zemlja postala tijesna, otvorio kapije nebesa i uzdigao ga na nebesa i spasio ga od zlikovaca koji su ga htjeli ubiti i razapeti na krstu.

– Ne smijemo zaboraviti da je Allah dž.š., nakon što je Muhammed, s.a.v.s., bio ponižavan i vrijeđan i odbačen od svojih sunarodnika, nakon što je izgubio vjerne prijatelje na Zemlji, uzdignut na nebo i da je prošao sve katove nebesa i došao do mjesta gdje je čuo škripu pera koja pišu sudbine, te da mu je na nebesima naređen namaz koji je smiraj vjernicima i najbolje veza sa Allahom.

– Ne smijemo zaboraviti da smo mi Bošnjaci bili opkoljeni od agresorskih fašističkih hordi, četnika i ustaša, da su nam bili namijenili nestanak, da su sva vrata i sve izlaze ka spasu i uspjehu bili zatvorili i još im je u tome svesrdno pomogla međunarodna zajednica. Bili su ubijeđeni da je nemoguće da se Bošnjaci spase, i situacija je bila takva da je, po ljudskim mjerilima, nemoguće bilo da se spasimo, opstanemo, pobijedimo i da, zajedno sa drugim bh. patriotama, odbranimo i sačuvamo našu državu Bosnu i Hercegovinu.

Međutim, dušmani su zaboravili da je Allah El-Fettâh, i da On daje izlaz Svojim iskrenim robovima odakle se i ne nadaju i kada se najmanje nadaju. I to je ono što nikada ne smijemo zaboraviti. Ako to zaboravimo, bojat je se da ne upadnemo u stupicu istidradža i iznenadne Allahove kazne.

Allahu dragi, molimo Te Tvojim imenom El-Fettâh, da nam otvoriš vrata Tvoje milosti i dobrote, da nas učiniš ključevima dobra, a katancima zla, da nam otvoriš vrata halal nafake i da nam je učiniš pomagačem u našoj pokornosti Tebi. Molimo Te Tvojim imenom El-Fettâh, da nas opskrbiš bogobojaznošću i da nam sa bogobojaznošću otvoriš i otkloniš svaku poteškoću i tjeskobu, i da nam putem bogobojaznosti podariš izlaz iz svake nedaće i svakog iskušenja.