Vidoje Žarković: JNA je postala velikosrpska /VIDEO/

670


Vidoje Žarković se sa četrnaest godina priključio Narodno-oslobodilačkoj borbi , a po završetku Drugog svjetskog rata obavljao je niz važnih državnih funkcija tadašnje Jugoslavije i Crne Gore. Bio je admiral JNA, nosilac je Partizanske spomenice 1941. godine, a tokom rata i poslije dobitnik je brojnih ordena i priznanja. Glavni sekretar Saveza komunista Jugoslavije od 25. juna 1985. do 29. jula 1986.
Predsjednik Narodne skupštine SR Crne Gore od 1969. do 1974.
Predsjednik Centralnog komiteta Saveza Komunista Crne Gore 1984.
Bio je član Predsjedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Umro je 29.septembra 2000. u Beogradu.