SAFF

Vjernik će na Sudnjem danu biti u hladu svoje sadake

Facebook
Twitter
WhatsApp

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Nekoliko važnih životnih činjenica i mudrosti: 

– Jedna od najtežih vrsta društvene nepravde je potraga roditelja za dobrom i čestitom ženom za svog lošeg sina. 

– Nije neznalica onaj ko ne zna čitati i pisati, prava neznalica je onaj ko zna smjer kible a ne klanja.

– Život je kao velika pijaca, hodaš okolo i uzimaš šta ti se dopada iz ponude, ali imaj na umu da će ti se ispostaviti račun i da ćeš platiti sve što si uzeo. 

– Dobročinstvo prema roditeljima je priča koju ti pišeš, a koju će ti pričati tvoja djeca.

– Pristojno je nikoga ne pitati o nečemu što krije od tebe, jer ako ti to nije poznato i otkriveno, onda se vjerovatno tebe i ne tiče. 

– Smrt ne čeka da se ti popraviš i postaneš ustrajan na Pravom putu, već budi ustrajan na Pravom putu i čekaj smrt. 

Znaš li šta znače riječi obespravljenog: ”Hasbijallahu ve ni'mel-vekil!” – ”Dovoljan mi je Allah i divan je On zaštitnik!” To znači da je on svoj slučaj (svoj predmet) prebacio sa Zemlje na nebo, a to opet znači da će onoga koji mu je zulum učinio sigurno stići zaslužena kazna.

– Kod nekih ljudi je jače vjerovanje da je urokljivo oko istina, od njihovog vjerovanja da je Allah najbolji čuvar i zaštitnik.

– Nijemi bi dao sve da može učiti Kur'an, gluhi bi dao da može slušati Kur'an, slijepi bi dao sve da ga može vidjeti, a nas uništiše naši mobiteli.

– Mrtvi žele da se vrate na dunjaluk da bi udijelili sadaku, kao što se novodi u ajetu: ”I od onoga čime vas Mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: ‘Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem!'” (El-Munafikun, 10.)

Mrtvi ne spominje sadaku osim zbog toga što se uvjerio u veličinu nagrade za sadaku na Sudnjem danu. Stoga udjeljujmo što više sadaku, jer će vjernik biti u hladu svoje sadake na Sudnjem danu. 

  

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA