ponedjeljak, 3. oktobar 2022 / 7. rebi'u-l-evvel 1444

SAFF

Vlado Dapčević, partizanski potpukovnik: U tri dana strijeljali smo 30. 000 ustaša, četnike smo zarobili, ali nitko nije ubijen

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Ovaj intervju Vlado Dapčević dao je crnogorskoj privatnoj televiziji Blue Moon 1998., vrativši se u Crnu Goru da podrži proces njenog osamostaljenja. Umro je 2001. godine

Dapčevć je bio jedan od najistaknutijih partizanskih boraca, odnosno komandanata, a njegov poznatiji brat je Peko Dapčević načelnik Generalštaba JNA.

“Mi smo sto puta surovije postupali sa ustašama, nego sa četnicima. Mi smo pobili 90% ustaša, a u samo tri dana streljali smo preko 30 hiljada ustaša 45.godine kod Maribora. Uhvatili smo kompletnu Vladu Draže Mihailovića i niko od njih nije bio suđen na smrt, Svi su suđeni na vremenske kazne i svi su izašli iz zatvora,” kaže ovaj Titinv prvoborac.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

PREPORUKA