SAFF

Za dobročinstvo nije potrebno mnogo novca, već dobro srce

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Šu'be ibnul-Hadžadž je bio učenjak koji je u svoje vrijeme najbolje poznavao hadis i najviše hadisa znao napamet. Sufjan es-Sevri, rekao je za njega: ”Šu'be ibnul-Hadžadž je emirul-mu'minin u hadisu.” Ahmed ibn Hanbel je o njemu rekao: ”U vrijeme Šu'be ibn el-Hadžadža nije bilo boljeg poznavaoca hadisa od njega”, a imam Šafija je rekao: ”Da nije bilo Šu'be, hadis se ne bi poznavao u Iraku.”

Pred njim su učili mnogi ljudi koji su kasnije postali poznati pravnici (fakihi) islamskog ummeta, a najpoznatiji od onih koji su učili pred njim su: Abdullah ibn Mubarek, Sufjan es-Sevri, El-Kisa'i kadija Ebu Jusuf, El-Asme'i i Harun el-Rešid.

Bio je velikodušan i plemenit. Njegov prijatelj Ebu Davud et-Tajalisi, rekao je: ”Bili smo kod Šu'be kad je došao Sulejman ibn Mugire plačući.

Šu'be mu je rekao: ‘Šta te je rasplakalo, Ebu Seide?’

Rekao je: ‘Moj magarac je krepao i sad nemam tovarne životinje za svoje potrebe.’

Šu'be ga je upitao: ‘Koliko si platio magarca?’ 

‘Tri dinara’, odgovorio je Sulejman.

Šu'be mu je rekao: ‘Allaha mi, imam samo tri dinara, pa uzmi i kupi sebi drugog magarca, i ne plači!”’

Prenosi se također od Ebu Davuda et-Tajalisija da je rekao: ”Bili smo na predavanju kod Šu'be i pisali ono što nam je diktirao, pa je došao prosjak. Šu'be je rekao: ‘Udijelite mu sadaku’, i niko mu nije udijelio sadaku.

Zatim je rekao: ‘Udijelite mu sadaku, jer mi je prenio Ebu Ishak od Mu'akkila ibn Adija ibn Hatima da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: -Čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola hurme.’ (Buharija)

I niko mu nije udijelio sadaku.

Zatim je Šu'be ponovo rekao: ‘Udijelite mu sadaku, jer me je obavijestio Amr ibn Murre, a njemu je prenio Hajseme ibn Adi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: -Čuvajte se džehennemske vatre, makar sa pola hurme, a ako ne nađete (pola hurme), onda sa lijepom riječju.’ (Buharija)

I niko mu nije udijelio sadaku.

Šu'be je i treći put rekao: ‘Udijelite mu sadaku, jer mi je prenio Mehal el-Dabijj, a njemu Adi ibn Hatim da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Zaštitite se od džehennemske vatre, makar sa pola hurme, a ako ne budete imali, onda sa lijepom riječju.’ (En-Nesa'i) 

I opet niko nije udijelio sadaku siromahu.

Tada je Šu'be rekao: ‘Odlazite, Allaha mi, neću vam prenositi hadis tri mjeseca!’

Onda je ušao u svoju kuću, uzeo komad tjestenine i dao ga prosjaku, rekavši: ‘Uzmi, ovo je trebala biti naša hrana za danas.”’

Sulejman ibn Harb, rekao je: ”Ako pogledate Šu'binu odjeću, vidjet ćete da ona ne vrijedi ni deset dirhema. On je bio šejh koji je mnogo dijelio sadaku.”

Za dobročinstvo i udjeljivanje sadake nije potrebno mnogo novca, iako su bogataši najpreči da udjeljuju, već je potrebna darežljivost i dobro srce. 

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA