SAFF

Zar mislite da vam opskrba i pobjeda dolaze osim preko vaših slabih i nemoćnih 

Facebook
Twitter
WhatsApp

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Sa'd ibn Ebi Vekkas, radijallahu anhu, gledao je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je dijelio ratni plijen vojnicima. Smatrao je da nisu svi vojnici jednaki i da im ne pripada jednak dio ratnog plijena, jer su u bici učestvovali najhrabriji vojnici koji su bili u prvim borbenim redovima, kao i stari i slabi, ali i oni strahljivi koji su se bojali za sebe, pa su bili u zadnjim bojnim redovima.

Međutim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, davao je svima istu količinu, hrabrom mudžahidu i junaku te starcu koji je učestvovao u borbi.

Sa'd ibn Ebi Vekkas, radijallahu anhu, smatrao je da ima prednost nad nekim ljudima, te da bi njegov udio trebao biti veći, pa je to rekao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je odgovorio: ”O Sa'd ibn ummi Sa'd, zar misliš da vi dobijate opskrbu i da pobjeđujete osim preko vaših slabih?!”

Razmislimo dobro o ovim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima.

Možda ti Allah daje obilnu opskrbu zbog tvog dobročinstva prema tvojim starim roditeljima i da nije tog dobročinstva, ti ne bi dobio tu opskrbu.

Možda ti je Allah podario i osigurao opskrbu zbog siromašnog komšije kojem tajno isplaćuješ mjesečni iznos, želeći time iskazati samilost prema njemu i želeći sačuvati njegov obraz (od prošenja i traženja od drugih ljudi), pa ti je Allah podario obilnu opskrbu, i da nije tvoje tajne sadake, koja je zapravo uzrok tvoje opskrbe, možda ti Allah ne bi dao opskrbu koju imaš.

Ismail Hakki je u svom tefsirskom djelu Ruhul-bejan spomenuo predaju u kojoj se navodi da je Allah objavio jednom od Svojih poslanika: ”Ja sam odredio da pola života tog i tog čovjeka prođe u siromaštvu, a pola u bogatstvu, pa mu reci neka izabere šta prvo želi, bogatstvo ili siromaštvo.”

Poslanik ga je pozvao i obavijestio o tome, a on je rekao da želi da se posavjetuje sa svojom ženom. Nakon što se posavjetovao sa ženom, izabrao je da mu prva polovina života bude u znaku bogatstva.

Allah im je podario obilnu opskrbu i svaki put kad su potrošili nešto na sebe, isto su toliko potrošili i na siromašne.

Kad je prošlo pola perioda života, Allah im nije oduzeo bogatstvo. Taj poslanik pitao je Allaha o razlogu za to, pa mu je Allah objavio: ”On Mi je bio zahvalan, a zahvalnima pripada još više, pa sam odredio da Mom robu cijeli život bude u znaku bogatstva.”   

Facebook
Twitter
WhatsApp

PREPORUKA