Ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i šehid Carigrada

1947

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Na ovaj dan (10. aprila) 675. godine, na periferiji Konstantinopolisa ili Carigrada, poginuo je kao šehid slavni ashab Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Ebu Ejub el-Ensari, koji je u tom trenutku imao više od sto godina. Unatoč svom ogromnom ranijem doprinosu i žrtvi za islam, ovaj plemeniti ashab, ni pod stare dane, nije se htio povući i pasivno, sa strane, posmatrati događaje koji se pred njim odvijaju, već se odazvao na poziv u džihad kako bi spojio dvije veličanstvene nagrade i dva velika dobra, ashabsku i šehidsku nakradu. To je temeljna razlika između nas i prvih muslimana za koje je islam bio cjelokupni život, a ne samo jedan njegov dio.

Ebu Ejub el-Ensari je od početka primanja islama živio islam i živio za islam. Prisustvovao je prvoj prisegi na vjernost Poslaniku, s.a.v.s., na Akabi i nije izostao ni iz jedne bitke sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. To je, zaista, čast na kojoj bi mu svaki musliman pozavidio. Međutim, najveća čast, na kojoj su mu zavidjeli čak i ashabi, ukazana mu je onda kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon što je došao u Medinu, izabrao Ebu Ejuba el-Ensarija da bude njegov gost, i ostao je u njegovoj kući sve dok nije sagrađena Poslanikova, s.a.v.s., kuća i mesdžid. Toga dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je Ebu Ejubu el-Ensariju: ”Ebu Ejube, pripremi nam mjesto za odmor!”

O, kakvog li sretnog trenutka za tebe, časni ashabu, Ebu Ejube! Ušao si u svoju kuću da pripremiš mjesto za odmor i da ugostiš najboljeg čovjeka koji je hodao zemljom.

Pošto je njegova kuća bila na sprat, tadašnji običaj je bio da gost boravi u prizemlju, a domaćin na spratu. Međutim, Ebu Ejub je želio promijeniti taj običaj, pa je rekao: ”Allahov Poslaniče, ja ne želim da hodam po spratu ispod kojeg ti živiš, pa želim da ti budeš na spratu.”

Njegova supruga Ummu Ejub pripremala je hranu Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., a zatim bi oni čekali dok Poslanik, s.a.v.s., završi sa jelom, ne zbog siromaštva i nedostatka hrane, već zbog toga da Ebu Ejub i njegova čeljad dodirnu rukama mjesto na tanjiru koje je dodirivala Poslanikova, s.a.v.s., mubarek ruka.

Čestitamo plemenitom ashabu Ebu Ejubu el-Ensariju zbog sprata koji je pripremio za Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ali i na zalogaju koji je uzimao sa mjesta koje je dodirivala Poslanikova, s.a.v.s., mubarek ruka. Mi bismo dali sav dunjaluk za jedan takav zalogaj.