DAN BOSNE I HOLANDIJE ZA PAMĆENJE: Ako neće, ne znaju i ne mogu muškarci, hoće, znaju i mogu bosanske žene

205

Autor: dr. Mustafa Cerić

Malo je reći koliko je važno za Bosnu što je danas u Hagu Holandija, kao mandatni zaštitnik civila u ime UN-a, priznala svoju krivicu za srpski genocid u Srebrenici. To se ne može mjeriti u procentima, jer u vom slučaju jedan procenat vrijedi više nego devdeset devet ostalih. A kad Holadija prizna da je od 30% moguće krivice kriva 10%, onda je to poruka svim državama na svijetu da država može biti odgovorna pred međunarodnim sudom za pojedince, koji u njeno ime počine zločin protiv čovječnosti, posebno ako se pojedinci uporno identificiraju s cijelom nacijom i državom. Ovo je jasna poruka Srbiji da jasnija ne može biti, Srbiji koja je već optužena da je propustila da sprijeći genocid nad Bošnjacima u Bosni u ime čovječnosti, na sličan način kao što je i holandski bataljon propustio da zaštiti bošnjačke civile u ime UN-a od srpskog genocida.

Malo je reći koliko zaslužuju poštovanje bosanske žene, na čelu s Munirom Subašić i ostalim, žene koje ne posustaju da sprijeće negiranje istine o srpskom genocidu te iznude pravdu pred međunarodnim sudom u svijetu, u kojem nije lahko ni istinu govoriti ni dosegnuti pravdu. To mogu samo iskrene, uporne i stabile bosanske žene, koje se hrabro i ponosno svakodnevno suočavaju s moćnim aparatom drževe, “država”, bez velikih sredstava i sa malo, gotovo nikakve, političke i moralne podrške od svoje države, koja nije u stanju da donese ni kazneni zakon o negiranju genocida, a kamoli da ažurno, dosljedno i kredibilno donosi presude za ratni zločin genocida. Naravno, Hasan Nuhanović zaslužuje naše posebno poštovanje zbog njegove borbe za istinu i pravdu u odnosu na holandsku vladu.

Malo je kazati koliko je važno što se i danas, kao i u mnogim prethodnim slučajevima osude zločina genocida, u Hagu još jasnije povukla crta uzmeđu varvarsva i civilizacije, civilizacije koju demonstrira Holandija svojim priznanjem krivici za srpski genocid u Srebrenici i varvarsta Srbije, kao najodgovornijeg saučenika u srpskom genocid nad Bošnjacima u Srebrenici, Srbije koja sramno i kukavički poriče genocid i time pokazuje ružno lice svog varavarstva. Dakle, ipak, u toj crnoj Europi ima svijetlih tačaka, dok na ovom maglovitom Balkanu još uvjek teško prodiru sunčeve zrake spasa od varvarstva. Nije lahko iz varvarstva ukoračiti u civilizaciju, ali je teško iz civilizacije ukoračiti u varvarstvo za onu naciju i državu, koja drži do svoje časti i ponosa. Srbija nema ni časti ni ponosa sve dok bude negirala srpski genocid nad Bošnjacima u Srebrenic i zato ostaje u zoni varvarstva bez obzira na histeričnu antibosanmsku, anticivilizacijsku i antijudsku propagandu, koja je ovih dana na djelu u Beogradu. Uz sve rezerve, koje ima 6.000 članova porodica ubijenih u genocidu u Srebrenici, koji je tužilo 2007. godine Holandiju zbog uloge holandskog bataljona UN u zaštićenoj zoni Srebrenica ljeta 1995. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske ušle u grad, te nakon toga ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka, Holandija je danas održala lekciju svim državama i zato zaslužuje naše poštovanja i uvjerenje da je Europa, nakon svega, siguran dom za sve nas bez obzira na vjeru, naciju, rasu i državu.

Malo je reći koliko bi Bosna bila uspješnija u svojoj borbi za istinu i pravdu protiv varvarske negacije srspkog genocida da smo mi Bošnjaci/Bosansci na svim razinama, a posebno na državnoj, bolje organizirani bar za 10% od sadašnje organiziranosti i koordiniranosti za naše opće dobro – duhovno, nacionalno i državno.

I malo je reći koliko je važan danajšnji dan, kao i to da će se borba bosanskih žena, koju muški neće, ne znaju i ne mogu voditi, nastaviti u Strazburu.

Želimo im svu sreću i uspjeh na putu naše bosanske slobode, časti i ponosa u ime cijelog čovječanstva, čovječanstva koje je na strani civilizacije, a protiv varvarstva.

Danas smo svi sa Muniraom, Muratom i svim ostalim, koji se bore za istinu i pravdu u Hagu.

Allahu Svemogući, osnaži nas da izdržimo sve izazove, koji su pred nama!

Allahu Sveznajuć, pouči nas kako da bolje i uspješnije suražujemo na putu istine i pravde!

Allahu Milostivi, imili nam istinu i pravi uvjek i na svakom mjestu!

Amin!