Čistoća za namaz

406

Hutba

Vodimo računa da umjereno koristimo vodu prilikom abdesta i gusla. Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio je pretjerivanje – israf prilikom upotrebe vode, a i Allah, dž.š., ne voli one koji pretjeruju. Draga braćo i cijenjene sestre, čistoća je dio vjerovanja. Čistoća je uvjet za namaz i emanet za koji ćemo biti pitani na Sudnjem danu. Uzvišeni opisuje vjernike: “I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu.” (Al-Mu'minun, 8.)

Hatib: Aljo ef. Cikotić

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, koji voli one koji se puno kaju i one koji se puno čiste. Svjedočim da nema boga sem Allaha, Jedinog, koji nema sudruga, i svjedočim da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i Poslanik, istinoljubiv i povjerljiv, neka je Allahov blagoslov na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve koji ih u dobru slijede do Sudnjega dana.

Čistoća je ključ namaza. Ona je najvažniji uvjet za njegovu ispravnost. Allah, dž.š., u prevodu značenja ajeta kaže: “O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.” (Al-Ma'ida, 6.)

U ovom plemenitom ajetu nalazi se naredba čišćenja radi namaza; nakon obavljene male i velike nužde da se uzme abdest, a nakon dženabeta (intimnog odnosa, polucije, hajza i nifasa) da se opere cijelo tijelo – gusl. Čišćenje se obavlja čistom vodom, ukoliko je ima i ukoliko postoji mogućnost za njenu upotrebu. Ukoliko nema vode ili postoji smetnja za njenu upotrebu zbog bolesti, ili ima malo vode a neophodno je potrebna za piće i kuhanje, onda se čišćenje obavlja čistom zemljom – tejemmum.

Allah, dž.š., želi da olakša svojim robovima pa je propisao da se čišćenje obavlja vodom, a ako nema vode onda zemljom. Allah, dž.š., želi očistiti svoje robove od tjelesne i duhovne prljavštine:  “da vam blagodat Svoju upotpuni” (Al-Ma'ida, 6.) Olakšicu je dao time što je propisao tejemmum umjesto abdesta: “da biste bili zahvalni.” (Al-Ma'ida, 6.) – da zahvaljujete Allahu, dž.š., na Njegovim blagodatima i olakšicama i da Mu budete pokorni.

Vrati se i lijepo uzmi abdest

U ovom ajetu se preciziraju farzovi abdesta, a to su: pranje lica, ruku do lakata, potiranje glave i pranje nogu do članaka. Poslije dženabeta potrebno je oprati cijelo tijelo. Tejemmum je opisan u sunnetu Poslanika, s.a.v.s., dodirne se rukama čista zemlja ili predmet od zemlje, te se njima potare lice jednom, pa se opet dodirne zemlja ili predmet od zemlje i potaru se ruke do lakata jednom…

Preuzmite BESPLATNO najnoviji broj SAFF-a (broj 324) ovdje

PODIJELI
Prethodni članakBroj 324
Sljedeći članakBroj 325