Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje…

256

Autor: dr. Husejn b. Abdullaziz Alu Šejh / Preveo i sažeo: Amir Durmić

Svi pametni i razumom obdareni, složit će se u tome da su jedinstvo i međusobna ljubav i uvažavanje, ključne komponente koje se nužno moraju naći kod naroda koji želi uspjeh i blagostanje. Krećući od ovog pravila, islam afirmira i promovira jedinstvo i zbijanje muslimanskih safova, kao i međusobno potpomaganje u svemu štoje dobro i lijepo.

Uzvišeni je rekao: ”Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste milošću Njegovom postali braća…” (Ali Imran, 103) Veliki događaji i ogromne promjene koje zadnjih godina potresaju islamski svijet samo su još jedan dodatni motiv koji bi islamske vladare ali i sve utjecajne i mjerodavne ličnosti trebao potaknuti na to da ulože svoj maksimum u ujedinjavanju i zbližavanju muslimana.

Različiti pogledi na određena pitanja i događaje su neminovnost koja nikada među ljudima neće u potpunosti biti eliminirana o čemu nam svjedoči i Kur'an: ”A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio…” (Hud, 118-119). Naši ispravni prehodnici u komentaru ovog ajeta su kazali: ”Riječi ‘osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje’ odnose se na one ljude kojima njihovi različiti pogledi na određena pitanja neće naškoditi niti će im ikakvu štetu nanijeti, jer svako razilaženje koje ljude odvede u rivalstvo, suparništvo i dijeljenje u stranke i partije, na koncu ih vodi u udaljavanje od Allahove milosti i na ovom i na budućem svijetu.”’

Zbog toga, činjenica da svi muslimani svijeta nemaju identičan stav po nekim pitanjima nikako ne smije biti razlog da se međusobno svađaju i mrze i da razaraju jedinstvo islamskog ummeta. Poslanik s.a.v.s. je kazao: ”Uzvišenog Allaha zadovoljnim čine tri stvari…., i da se čvrsto Allahovog užeta držite i da se nikako ne razjedinjujete.” (Muslim) Zato se rascjepkanost i nejedinstvo ummeta ubraja u najveće opasnosti koje su se nadvile nad njim, i prijete da mu nanesu ogromnu štetu.

Rekao je Uzvišeni: ”I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu, i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali; i budite strpljivi, jer Allah je, zaista, na strani strpljivih.” (El-Enfal, 46) Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje: ”Ukoliko se jedan narod podijeli i rascjepka, bit će upropašten i uništen, a ako se ujedine i združe, prosperirat će i postati vladari. Uistinu je jedinstvo milost a podijeljenost je kazna.”