Sara, jedinstveni uzor za žene

387
sara uzor zenama

Piše: Aisha Stacey

Djevojke i žene koje pokušavaju voditi moralan život moraju znati da nisu nenormalne. Došlo je vrijeme da žene spoznaju da je ljubav prema Bogu prihvatljiva i pohvalna. Kulturološke i ekonomske barijere s kojima se suočavaju mlade žene širom svijeta polahko se otklanjaju. Međutim, mlade žene se, nažalost, i dalje suočavaju s mnogim različitim iskušenjima, te su im dobri uzori jako potrebni. Žene imaju pristup vještinama i edukaciji, ali nemaju znanje i informacije o ženama uzorima.

Neopjevane heroine

Mladim ženama danas su potrebni uzori koji će im reći da je u redu da budu jake i pametne, ali da je jednako u redu da se pokoravaju Bogu. Danas se s prijezirom gleda na posvećenost vjeri. Djevojke i žene koje pokušavaju voditi moralan život moraju znati da nisu nenormalne. Došlo je vrijeme da žene spoznaju da je ljubav prema Bogu prihvatljiva i pohvalna. 21. stoljeće treba žene s vjerom i predanošću koje će krojiti politiku, biti edukatori, donosioci odluka i uspješne domaćice. U stvarnosti takvih žena ima širom svijeta. One rukovode poslovima, podižu porodicu, pišu knjige, uče djecu i rade u poljima od zore do sumraka, ali su one, nažalost, neopjevane heroine čije su priče potisnute budalaštinama žena iz zabavne industrije. Međutim, uz malo truda, mlade žene svoje uzore mogu naći u vlastitim zajednicama i na stranicama koje je ispisala historija. Jedna takva žena, jaka, pametna, posvećena Bogu i svojoj porodici, bila je Sara, žena poslanika Ibrahima, a.s. Kur´an je nakratko dva puta spominje, ali ne po imenu. Međutim, Poslanikove, s.a.v.s., predaje imaju mnogo više detalja koji stvaraju sliku jedne žene posvećene Bogu, vjerne, poslušne svom mužu, ali također i s vlastitim umom. Sara je bila žena koja se trudila steći Božije zadovoljstvo svojom strpljivošću i zahvalnošću, ali nije sjedila besposlena dok je život prolazio pokraj nje. Ona je aktivno djelovala stavljajući Boga u centar svog univerzuma. Hiljadama godina kasnije, ona može biti dobar primjer djevojkama ovog novog stoljeća. Poslanik Ibrahim, a.s., živio je među idolopoklonicima i bio je otuđen zbog odbacivanja lažnih idola i pozivanja ljudi u vjeru Jednoga Boga. Kad je odlučio imigrirati iz svoje domovine, imao je samo dva sljedbenika: nećaka Luta i suprugu Saru. Ovo dvoje supružnika nisu se bojali nikog drugog osim Allaha. Kur´an kazuje da je poslanik Ibrahim, a.s., rekao:
“I narod njegov se s njim raspravljao. ‘Zar da se sa mnom raspravljate o Allahu, a On je mene uputio?’, reče on. ‘Ja se ne bojim onih koje vi Njemu pridružujete, bit će samo ono što Gospodar moj bude htio. Gospodar moj znanjem Svojim obuhvaća sve. Zašto se ne urazumite?”‘ (El-An´am, 80.). Sara je nepokolebljivo stajala uz svog muža iako su bili prognani i često u smrtnoj opasnosti. Znala je da je govor njenog muža bio istina i podnosila je teškoće bez žalbi, kako bi ga podržala i potvrdila vlastito vjerovanje u Jednoga Boga.

Veliko iskušenje

Sara i Ibrahim zajedno su otputovali iz svoje domovine, Babilona, u Siriju i Palestinu, usput šireći poruku Jednoga Boga. Naposljetku su došli u Egipat gdje se Sara suočila s velikim iskušenjem. Sara se našla u poziciji koja nije nepoznata mnogim današnjim ženama. Egipatski kralj, tiranin, posmatrao je Saru s požudom u očima i željom u srcu. Kad je uspio da ostane nasamo sa Sarom, pokušao je na mnogo načina da joj se približi i zavede je, ali Sara se oslonila na jedinu stvar za koju je znala da će je zaštititi – obratila se Bogu i molila Ga da je zaštiti. Iako je kralj ispružio ruku, nije uspio dotaći Saru, jer je Božija moć paralizirala njegovu ruku. Kralj se uplašio. Obećao joj je da je neće povrijediti ukoliko zamoli Boga da vrati osjećaj njegovoj ruci. Sara se pomolila Bogu i kraljeva ruka se vratila u prijašnje stanje. On je vratio svoju staloženost i otjerao je od sebe nazivajući je šejtanom. Sarina vjera u Boga omogućila joj je da se relativno smireno suoči sa strašnim okolnostima. Uspjela se izvući iz komplicirane situacije jer je znala da je Bog njen jedini zaštitnik. Sara je bila odlučna i postojana, pa joj je Bog dao Svoju zaštitu i nagradu. Kralj, koji se uplašio moći kojoj je svjedočio, Sari je pronašao jednu ženu po imenu Hadžera da joj bude kućna pomoćnica. Nakon što je bila mnogo godina u braku, a nije uspjela roditi dijete, Sara je predložila Ibrahimu da uzme Hadžeru kao drugu ženu. Iako Biblija za Hadžeru kaže da je bila konkubina i aludira na ljubomoru između Sare i Hadžere, Kur´an i Poslanikove predaje ovo ne spominju. Vrijeme je prolazilo i Sara je starila, postala je pogrbljena, a kosa joj je osijedila. Prihvatila je da je bila Božija volja da ne može imati djece. Jednog dana su tri meleka sišla na Zemlju. Zaputili su se poslaniku Lutu, a.s., ali su se zaustavili kod Sare i Ibrahima da im donesu radosne vijesti. Vjerujući da su putnici, Ibrahim, a.s., pozvao ih je na večeru i poslužio ih najboljom hranom koju je imao. Međutim, putnici nisu ni dotakli hranu. Ibrahim ih je gledao sa strahom, zabrinut zbog njihovih namjera i razloga njihovog dolaska u njegovu porodicu. Meleki su primijetili njegov strah i rekoše: “Ti se ne boj!”, rekoše oni, “mi smo Lutovu narodu poslani.” A žena njegova stajaše tu, i Mi je obradovasmo Ishakom, a poslije Ishaka Jakubom, i ona se osmjehnu. ‘Jadna ja!’, reče, ‘zar da rodim ovako stara, a i moj muž je star. Ovo je zaista nešto neobično!’ ‘Zar se čudiš Allahovoj moći?’, rekoše oni, ‘Allahova milost i Njegovi blagoslovi su na vama, obitelji vjerovjesničkoj. On je dostojan hvale i On je plemenit!'” (Hud, 69-73.). Tako su Sara i Ibrahim, iako veoma stari, bili blagoslovljeni rođenjem sina. Neplodnost je još jedan problem s kojim se današnje mlade žene suočavaju. Iako je čovječanstvo u 21. stoljeću blagoslovljeno mnogim načinima i sredstvima pomoću kojih se rješava ovaj problem, mi se na početku uvijek moramo okrenuti Bogu i prihvatiti Njegovu odluku. Sara je odustala od nadanja vjerujući da su ona i Ibrahim previše stari, ali Božija volja ne poznaje granice. Sara, vjerna žena poslanika Ibrahima, a.s., je dobar uzor za mlade žene u 21. stoljeću. Mnogi uzori nam dolaze iz svijeta zabave, i nažalost ne uče mlade žene ničemu, osim da stavljaju dijafragmu i zavodljivo trepću očima.

Izvor: readingislam.com

Za islambosna.ba prevela: E. D.