petak, 18. novembar 2022 / 24. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Imamović: Hifz je blagodat, ali i odgovornost

Šta za tebe znači ovaj čin proglašenja u titulu hafiza Kur'ana? Hafiz Imamović: Titula hafiza, za mene lično, predstavlja moj najveći životni uspjeh i postignuće. Velika i draga mi je

Zašto treba prestati suditi ljudima?

Prirpemio: Sabahuddin Sijamhodžić Makar se i najviše trudili ipak svi sudimo ljudima. Nekad se radi o sasvim beznačajnim stvarima kao što je pretjerano rasipanje vode