utorak, 22. novembar 2022 / 28. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Svetosavski mit o SRPSKOM SVETU

Kosovski mit, a onda i svetosavlje su izvorišta patološke mržnje koja uvijek dovede do srpskih nasrtaja na Bošnjake. Ovaj je tekst vrhunsko i unikatno naučno