četvrtak, 17. novembar 2022 / 23. rebi'u-l-ahir 1444

SAFF

Kad se laž zaogrne odjećom istine

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Pripovijeda se da su se jednog dana srele istina i laž, pa je laž rekla istini: ”Danas je tako lijep dan!”