utorak, 5. decembar 2023 / 21. džumade-l-ula 1445

SAFF

Šta je to politička korupcija?

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić Dječak je pitao oca: ”Šta znači politička korupcija?” Otac je odgovorio: ”Ne mogu ti reći, sinko moj, jer je tebi teško