BiH uzela kredit od Austrije za izgradnju studentskog doma na Palama, a Dodik ga nazvao “Radovan Karadžić”

1276

Milorad Dodik je danas na Palama otvorio studentski dom nazvan po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću kome će 24. marta biti izrečena presuda u Hagu. Vlasti Bosne i Hercegovine moraju hitno reagovati na ovu skandaloznu odluku. Naime, studentski dom na Palama izgrađen je od kreditnih sredstava koja iz sporazuma kojeg je Bosna i Hercegovina potpisala sa Republikom Austrijom i Unicredit bankom Austrija. Naime, BiH je dobila povoljna kreditna sredstva od Republike Austrije za modernizaciju Univerziteta u Ističnom Sarajevu u visini od 10 miliona eura. Također, kasnije je BiH potpisala sporazum o kreditnom zaduženju sa Unicredit Bank Austria, također u visini od 10 miliona eura. U sklopu te modernizacije Univerziteta u Istočnom Sarajevu izgrađen je i studentski dom na Palama.
Tako je Bosna i Hercegovina platila Miloradu Dodiku i porodici Radovana Karadžića da danas do mile volje šenluče i veličaju velikosrpskog zločinca.

Screenshot_132