Čovjek koji je držao žeravicu u ruci i kojeg vruće željezo nije pržilo

1875

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Malik ibn Dinar je rekao: ”Imao sam komšiju kovača koji je mogao držati žeravicu u ruci kao što neko od nas drži dinare i driheme, a da mu ne sprži ruku. On je također pridržavao vruću stranu željeza svojom rukom, a da nisu ostajali nikakvi tragovi opekotina na njegovoj ruci. Jedanput sam ga upitao: ”Kako je moguće da vatra ne gori tvoje tijelo? Šta se krije iza tog čudnog fenomena?” Kovač je odgovorio: ”Imao sam lijepu komšinicu, pa sam htio da se poigram sa njezinom čašću. Naime, ona je jedanput došla tražiti od mene novac kako bi kupila hranu i ostale potrepštine za svoju djecu. Rekao sam joj: ‘Neću ti dati novac ako mi se nećeš prepustiti.’ Ona je rekla: ‘Čovječe, boj se Allaha i pomozi mi da otklonim nevolju.’ Ja sam ustrajao u svom zahtjevu, pa kada nije pronašla nikog drugog da joj posudi novac, došla je i prihvatila moj zahtjev. Kad smo se osamili, rekla mi je: ‘Molim te, zaključaj sva vrata!’ ‘Već sam to učinio’, odgovorio sam. Onda je ona rekla: ‘Ali, jedna vrata su ostala nezaključana i ne možeš ih nikako zatvoriti niti zaključati.’ ‘Koja i čija vrata?’, upitao sam. Ona je odgovorila: ‘Allahova vrata.’ Kad je to rekla ja sam osjetio kako me prožima neka neopisiva hladnoća oko srca i briznuo sam u plač od straha. Rekao sam joj: ‘Uzmi, u ime Allaha, novca koliko god želiš, ništa od tebe ne tražim osim što bih te zamolio da uputiš dovu Allahu za mene.’ Tada je ona proučila ovu dovu: ‘Allahu dragi, zabrani ga vatri na dunjaluku i na Ahiretu!’

Evo, Allah mi je podario korist od njezine dove na dunjaluku i ja bez problema i posljedica držim žeravicu u ruci, a nadam se da ću i na Ahiretu imati koristi od njezine dove.”