Da li ste znali da šije prenose 1200 hadisa o iskrivljenosti Kur'ana /VIDEO/

2300


Šije dvanaestoimamije su jedina skupina koja se pripisuje islamu, a koja je proizvela brojne učenjake koji su napisali cijele knjige, a sve kako bi dokazali da su ashabi Muhameda alejhiselam iskrivili sadržaj kur'anskog teksta. Šije čak vjeruju da postoji 1200 hadisa o iskrivljenosti Kur'ana. Pogledajte kako o ovoj temi govori jedan od najistaknutijih šijskih imama.